Selvstyrende teams i hjemmeplejen

Social- og sundhedssektoren fik på sin årlige bestyrelseskonference besøg af repræsentanter fra hjemmeplejen i Kerteminde Kommune.

Baggrunden for besøget var at Kerteminde er i gang med implementeringen af selvstyrende teams. Det er der flere af de nordsjællandske kommuner, der enten er startet op med eller er på vej til, og derfor gav det god mening for bestyrelsen at høre om alle de erfaringer en kommune, der er længere i processen, har gjort sig.

Så kan FOA Nordsjælland forhåbentlig have en række opmærksomhedspunkter in mente, når vores medlemmer evt. bliver en del af en så omfattende omstrukturering.

Bestyrelsen har fokus på at man i en ny struktur på hjemmeplejen (eller et hvilket som helst andet arbejdsområde) sikrer både medarbejderindflydelse og kompetenceudvikling.

Medarbejderne fra Kerteminde fortalte, at de netop arbejder med det de kalder ’forbedringsteams’, som består af repræsentanter fra flere hjemmeplejeteams og som har til opgave at skabe et fælles sprog og sikre at medarbejderne har indflydelse på deres arbejde.

Derudover har der i Kerteminde været lagt vægt på at skabe en struktur, der både sikrer at hvert hjemmeplejehold møder, og drøfter de borgere, de er ansvarlige for og at der 3 gange ugentligt er triagemøder. Via holdmøderne er visitationen kommet tæt på ”praktikerne” og det har blandt andet været med til at skabe en højnet oplevelse af fagligt fællesskab på tværs af fagligheder.

Hvor man tidligere har arbejdet mere monofagligt i kommunen, fortalte medarbejderne at der gennem et fokus på faglig og psykologisk tryghed er blevet åbnet op for mere faglig sparring på tværs af medarbejderne i teamet – netop fordi man tilhører et team og er fælles om de samme borgere. Det er simpelthen blevet en forudsætning at alle kender alle på sit hold.

For Kerteminde har det betydet en oplevelse af mere effektiv og tilfredsstillende opgaveløsning, et lavt forbrug af eksterne vikarer og ikke mindst lav personaleomsætning og ingen rekrutteringsudfordringer.  

I Kerteminde regner man med at have implementeret de selvstyrende teams fuldt ud med udgangen af 2023. Vi mødte derfor medarbejderne midt i deres forløb, hvor ikke alt er afprøvet og i drift. Vi hørte også om den usikkerhed en ny struktur kan give hos nogle medarbejdere, og hvordan man tager hånd om at ikke alle får forandringer lige hurtigt under huden.

Håber er dog at resultaterne vil tale for sig selv – nemlig i form af større medinddragelse af både medarbejdere og borgere, flere kompetencer i spil i opgaveløsningen og en ledelse, der fungerer som coach og facilitator for medarbejderne.

Hvis du vil læse mere om nogle af de kommuner, der er i gang med arbejdet med selvstyrende teams kan du kigge her