Ny evaluering af pædagogisk assistentuddannelsen

”Kvaliteten af de pædagogiske assistenter, som vi får udlært er blevet væsentlig højere – både uddannelsen og eleverne. Det er nogle meget dygtige og efterspurgte elever. De har større værdi for dagtilbuddene end tidligere. De har været ude og vise, hvad de kan med uddannelsen.

Sådan lyder et citat fra en forvaltningschef i en helt ny evaluering af uddannelsen til pædagogisk assistent som Børne- og Undervisningsministeriet netop har offentliggjort. En evaluering, der ligesom forvaltningschefen udtrykker masser af ros til såvel uddannelsen som de nyuddannede pædagogiske assistenter og deres faglige kunnen.

Det er en rigtig glædelig nyhed at pædagogisk assistentuddannelsen får så flot en evaluering på et år, hvor uddannelsen holder 25-års jubilæum, og i en tid med knappe ressourcer, hvor vi på alle velfærdsområder ser et stort behov for, at arbejdsfællesskaber på tværs af faggrupper må stå sammen for at løse den fælles kerneopgave.

I FOA Nordsjælland er sektorformand Annegrethe Thomsen i gang med besøg i alle vores syv kommuner, for netop at tale uddannelse og kompetenceudvikling til FOAs medlemmer. Det er klart at argumenterne for at flere arbejdsgivere får øjnene op for den pædagogiske assistents kvaliteter nu står endnu stærkere med den nye evaluering under armen.

FAKTA

  • Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse på 3 år og 1½ måned
  • Pædagogiske assistenter uddanner sig til at arbejde med børn, udsatte unge, borgere med handicap og ældre
  • Sidste år blev der optaget godt 1.100 på uddannelsen. Godt 1.200 kvalificerede ansøgere blev afvist
  • Uddannelsen kan også tages som EUX, altså i kombination med en studentereksamen
  • Personer, eksempelvis pædagogmedhjælpere, over 25 år med mere end to års relevant erfaring tage uddannelsens skoledel på 42 uger og få merit for praksisdelen.
  • Ledighedsprocenten blandt pædagogiske assistenter er de seneste fem år faldet med mere end ti procentpoint fra 14,8 procent i februar 2017 til 3,9 procent i februar i år.
  • Evalueringen giver langt hen ad vejen topkarakterer til uddannelsen fra både de pædagogiske assistenter selv og kollegaerne.
  • Lederne vurderer, at de pædagogiske assistenter i særlig grad er stærke, når det kommer til at etablere og indgå i omsorgsfulde relationer med den pædagogiske målgruppe.
  • Forvaltningschefer forventer et øget behov for at uddanne og ansætte pædagogiske assistenter.

Evalueringen kan hentes her