Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Søren Mortensen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Søren Mortensen | Mail: smor@foa.dk | Direkte telefon 46 97 33 71
Serviceassistent

Hvad består dit arbejde af? Hvilke opgaver løser du til daglig?
Søren udfylder sammen med sin kollega Dennis og praktikant Janie en vigtig funktion i driften af FOA Nordsjælland som arbejdsplads. Sørens opgaver spænder vidt og er med til at sikre at FOA Nordsjælland er et dejligt sted at være både for kursister, mødedeltagere, tillidsvalgte der bruger husets faciliteter, medlemmer og medarbejdere. Søren sørger sammen med sine kolleger for den daglige rengøring af huset, bestilling af forplejning til møder, bookning og klargøring af mødelokaler til arrangementer og møde, opsætning af IT-udstyr, indkøb og bestilling af kontorartikler og varer.

En lang række af praktiske opgaver, der gør at alle omkring Søren kan arbejde, holde møder osv. i god stil. Søren og hans kolleger gør noget ud af at være til rådighed for andre, fordi de er dem alle, vender sig mod for at få hjælp til alt fra wifi til kaffeautomaten. Det kræver at man som medarbejder skal være god til at holde øje med om nogen har brug for hjælp og så stille sig til rådighed. Det er Søren og derfor er det rart at få Sørens hjælp. ”Jeg er opsøgende på at være til rådighed, hvis nogen har brug for noget – jeg holder øje med dem der kommer og går i huset. Medlemmerne er vores levebrød, og jeg gør noget ud af, at de skal have en god service når de kommer i huset”.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
”Jeg kom til FOA Nordsjælland ved lidt af et tilfælde, men det har virkelig været en øjenåbner at få fagbevægelsen som arbejdsplads – jeg arbejdede tidligere ved ISS og der fungerede tingene anderledes end her”. Søren beskriver FOA Nordsjælland som en mere levende arbejdsplads, hvor folk er meget inde og ude af huset på forskellige tidspunkter. Det var noget han lige skulle vænne sig til og som gjorde indtryk, at hans kolleger arbejdede på en anden måde end han havde været vant til. Og sådan er det jo at have en funktion som Sørens, så fokuserer man jo meget på de mennesker, der er i afdelingen og som man skal hjælpe – hvorimod meget af afdelingens øvrige aktivitet er fokuseret ud af til på medlemmerne af FOA Nordsjælland. 

Søren har selv fået en af FOAs uddannelser under huden i og med at han i 2015 startede på serviceassistentuddannelsen. Her fik han en masse viden med hjem og syntes det var spændende at komme på skolebænken igen. Uddannelsen bliver flittigt brugt til at udføre den bedst mulige service for FOA Nordsjælland.  

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
Som nævnt var det at starte i FOA Nordsjælland specielt for Søren på mange måder. Der var pludselig en enorm stor medindflydelse på opgaveløsningen og det var positivt at opleve at være en del af fællesskabet omkring arbejdet med og for FOAs medlemmer. Søren husker også tilbage på oplevelsen med at tage på personalekonference som noget positivt, blandt andet fordi det gav mulighed for at tale sammen på tværs af arbejdsområder. ”Det er en meget social arbejdsplads og det synes jeg er vigtigt. Her taler vi sammen og giver os tid til hinanden”. Og det seneste stykke tid har Søren haft fornøjelsen af at lære en masse fra sig til FOA Nordsjællands virksomhedsserviceassistent-praktikant Janie, hvilket har skabt en ny form for arbejdsglæde. ”Og nu har vi en elev – og det er jeg rigtig glad for. At lære hende op, og se hende udvikle sig på baggrund af det vi lærer hende, har været virkelig fedt”.