Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Pia Johansen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Pia Johansen | Mail: pjoh@foa.dk | Direkte tlf. 46 97 33 51
Faglig sagsbehandler

Hvad består dit arbejde af?
Hvis du bliver syg og er medlem af FOA Nordsjælland er det Pia, som du kommer i kontakt med og kan få hjælp til din sagshåndtering af. Pia har nemlig det administrative ansvar for sygdomssager og sager med opsigelse pga. sygdom. Inden for dette omfattende fagområde ligger hovedparten af de desværre mange sager, som Pia arbejder med at få løst med det bedst mulige udfald for det enkelte medlem. Sygdom er pr. definition ikke en ønskværdig situation at stå i, og derfor stiller FOA Nordsjælland naturligvis med hjælp til sagsbehandling, vejledning ift. den gældende lovgivning, rådgivning i de forskellige faser af forløbet og tilbud om deltagelse i møder som bisidder.

Pias arbejdsdag går derfor ofte med at tilrettelægge og udføre de mange forskellige dele af sagsbehandlingen, samtaler med medlemmer, og møder med arbejdsgivere, jobcenter, behandlere osv. I samtalerne med medlemmer skal der ofte rådgives om hvordan det bedst mulige sagsforløb kan tilrettelægges, og hvilke muligheder man har som sygemeldt. ”Jeg holder tråd i sagen og sikrer at medlemmet oplever både at få en professionel hjælp og en støttende hånd i en svær situation”. Sygdomssager kan gå i mange forskellige retninger ift. om medlemmet skal tilkendes fleksjob, førtidspension, seniorjob, seniorpension eller hjælpes med en tilbagevending til samme job og funktion eller væk fra den pågældende arbejdsplads.

Området har udviklet sig i de år, hvor Pia har været faglig sagsbehandler og desværre ser hun i øjeblikket en tendens til, at mange sygemeldinger også bliver til opsigelser. Pia fortæller at hun oplever en ændring i, hvor rummelig en arbejdsgiver eller arbejdsplads er. I stedet for at se på, hvordan man kan få en sygemeldt medarbejder tilbage til arbejdspladsen, bliver det hurtigt ”uforeneligt med driften”, at en sygemeldt medarbejder ikke kan give et nøjagtigt tidspunkt for tilbagevenden. På trods af den type udfordringer betegner Pia det fortsat som hendes fornemmeste opgave at sikre fastholdelse for dem som har en reel mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en sygemelding. 

I naturlig forlængelse af arbejdet med sygdomssager, har Pia et særligt fokus på arbejdsmiljø, som i mange sager med sygdom også har en rolle. FOA Nordsjælland vil gerne være en aktiv part i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og derfor er Pia og hendes kollegaer opmærksomme på sager der omhandler arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. ”Vi har mulighed for at invitere os selv til møder med fx ledelser for at høre nærmere om enten konkrete problemstillinger med arbejdsmiljøet eller indlede et samarbejde om at arbejde for at forebygge. Vi kan hjælpe arbejdspladserne med at få belyst arbejdsmiljøet fra flere sider og forsøge at støtte et samarbejde med fx de tillidsvalgte.

Og her er det min opgave at forsøger at arbejde forebyggende og spørge ind til hvordan man arbejder med tingene på arbejdspladsen, hjælpe lederne med at arbejde på fx at ændre noget kultur og få vores medlemmer til at se, hvordan man i fællesskab kan bidrage til det gode arbejdsmiljø. Jeg har også mulighed for hjælpe en tredje part ind til fælles dialog – fx arbejdstilsynet eller SPARK”. Den slags sager måtte der gerne være mange flere af, så der ude på arbejdspladserne blev arbejdet forebyggende frem for symptombehandlende.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Pia har en tæt kontakt til dig som medlem, hvis du bliver syg, bliver opsagt pga. sygdom eller har en sag omkring arbejdsmiljø. Pia har pt. omkring 140 åbne sager med medlemmer, der både omhandler opsigelser og sociale sager. Nogle mere længerevarende og alvorlige end andre, men ikke desto mindre mange menneskers liv og skæbne at være involveret i.  Pia har en tæt kontakt til medlemmerne og sagernes kompleksitet og den megen lovgivning, som skal overholdes og følges kræver en løbende dialog, med medlemmet og andre parter i sagen så længe sagen varer. Nogle sager er afsluttet i løbet af en uge, fordi den udelukkende indebærer rådgivning. og andre varer i årevis og mange lange sagsakter.

Uagtet hvor længe du som medlem er i kontakt med Pia, så skal du vide at hun sætter en ære i at hjælpe dig videre. ”Jeg er meget glad for at arbejde med mennesker og hver sag er et nyt menneske, der har brug for min hjælp til at komme videre. Det er kunne hjælpe sygdomsramte medlemmer videre er meget vigtigt for mig. Næsten uanset hvor de er i livet og i deres forløb, så kan vi vise dem en vej hen til gode løsninger. Det er rigtig givende og opvejer alt det hårde arbejde og den megen modstand vi sammen med medlemmet kan møde. Det betyder så meget at man kan se på den enkelte, at de er glade for den hjælp de får”.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
Pia er ”opvokset” i PMF og FOA, og har været faglig aktiv siden 1981. Hun har derfor et godt kendskab til FOAs medlemmer og vilkår efter årene som Tillidsrepræsentant, Fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem i PMF og FOA, samt som politisk vagt og siden ansat i FOA Nordsjælland. Pia fortæller at det ikke var bevidst at det blev hendes karriere og heller ikke planen, da hun startede sit jo på et fritidshjem i Hillerød, men når man kommer fra et miljø, der var fagligt og med politisk aktive, så var det alligevel en sti som føltes rigtig at betræde.

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
”Påskestrejken i marts og april 1980” siger Pia uden at tøve, som svar på spørgsmålet. ”Den står så klart i min bevidsthed! Vi gik med faner i det værste vinteragtige vejr man kan forestille sig - og der var alligevel kæmpe opbakning. Hele landet strejkede i de uger for at opnå retten til 37 timers arbejdsuge. Det var stort at opleve at det lykkedes”. Pia var bestyrelsesmedlem i PMF på det tidspunkt og deltog i forskellige medlemsmøder og altså også demonstrationen i sne og slud. Og det var noget særligt, at det var noget landsdækkende. ”Der har været andre strejker siden, men den her står knivskarpt i hukommelsen hos mig. Jeg synes vi stod stærkt sammen, og på en anden måde end man gør i dag”.