Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Karen Gundersen

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Karen Gundersen | Mail: kagu@foa.dk | Direkte tlf. 46 97 33 70
Uddannelseskonsulent

Hvad består dit arbejde af?
Karen er en af de medarbejdere i FOA Nordsjælland, som har rigtig mange forskellige typer opgaver. Hun er tit på farten i vores syv kommuner eller optaget i et af vores mødelokaler i Frederiksværksgade. Hendes ansvarsområder dækker tillidsvalgtes uddannelse, vilkår og valg, udarbejdelse af MED-aftaler, udpegning af MED-repræsentanter og forhandlinger ifm. MED.  Ift. Karens arbejde med FOA Nordsjællands tillidsvalgte bruger hun også sin arbejdsdag til planlægning og afvikling af vores årsmøde for tillidsvalgte, de faste møder for FTR’ere og tillidsvalgte med FTR-funktion, temadage, arrangementer som fx løntræf, deltagelse i TR-netværksmøder og vedligeholdelse af FTR-, TR- og AMR-aftaler. Karen er også underviser på kursustilbud til tillidsvalgte og er sammen med forbundets TR-afdeling med til at udvikle nye uddannelser og kurser. Det betyder at hun både underviser vores egne tillidsvalgte på TR-grunduddannelsen og får mulighed for at komme rundt til andre FOA-afdelinger og undervise – en mulighed Karen udnytter til at få brugbar viden om tillidsvalgtes vilkår og arbejdsopgaver andre steder end i de syv kommuner som FOA Nordsjælland repræsenterer.

Karen kan helt overordnet betegnes som et bindeled mellem de tillidsvalgte og afdelingen. VI har 220 tillidsvalgte som fra tid til anden har brug for sparring og coaching: ”Det er ofte mig de ringer til med forskellige spørgsmål og sager, fordi de har mødt mig på deres TR-uddannelse”. Karen har naturligvis også en tæt sparring med vores politisk valgte, fordi de i lige så høj grad som hende selv har en tæt kontakt til tillidsvalgte og fordi Karen har mandat til at forhandle på vegne af FOA Nordsjælland. 

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Langt den største medlemskontakt som Karen har er med vores tillidsvalgte – både når de kommer i afdelingen og ude på arbejdspladserne. Alle Karens opgaver er jo netop rettet mod, hvad der foregår på arbejdspladserne og ift. tillidsvalgtes vilkår. Så det er ikke usandsynligt at du selvom du ikke er tillidsvalgt også har mødt Karen eller kommer til at hilse på hende fra tid til anden – muligheden er der i hvert fald fordi Karen har en stor indsigt og berøring med vores kommuner og regionen som arbejdsplads. ”Jeg kan godt lide medlemskontakten, og jeg interesserer mig for at lære vores medlemmer at kende og deres arbejdsvilkår at kende. De udfører allesammen en enorm vigtig samfundsopgave, og jeg vil gerne være med til at understøtte deres vigtige arbejde”.

Karen er optaget af at sikre vores tillidsvalgte muligheden for at udføre deres tillidshverv og hun tager gerne kampen op med en arbejdsgiver, der ikke skaber gode rammer for dette. Hun har også en stor viden om MED-systemet, og hvordan medarbejderrepræsentanterne får mest muligt ud af deres engagement i MED.

Derfor vil du også ofte høre Karen sige ”Det skal løftes i MED” eller ”Det der hører IKKE hjemme i MED”. Og lige ift. MED er der rigeligt at se til, fordi det er system, med masser af uudnyttet potentiale for samarbejde – det ved alle tillidsvalgte, der har søgt rådgivning hos Karen og enhver arbejdsgiver, der har været inde for Karens rækkevidde.  

For Karen betyder medlemsarbejdet at hun kan være med til at putte viden og udvikling ind i en masse af de tillidsvalgte, som skal ud på arbejdspladserne og møde deres kollegers ønsker og udfordringer. Og derfor er det også vigtigt at vi som faglig organisation møder de tillidsvalgte på samme måde: ”Jeg elsker at se mennesker udvikle sig, vokse og lære noget. Jeg går ind for livslang læring og det får jeg som underviser og de tillidsvalgte, so jeg arbejder med.

Mit eget motto er, at jeg skal lære noget nyt  - den indstilling vil jeg gerne give videre”. 

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
”Man skal virkelig have lyst til at arbejde i fagbevægelsen, for at trives godt i det miljø og jeg trives godt i en politisk styret organisation”. Karen stiftede første gang bekendtskab med FOA, da hun blev dagplejer med hendes yngste barn. Herefter blev hun valgt til TR, og med tiden fuldtidsfrikøbt. Hendes arbejdsgiver gav hende mulighed for at tage en akademiuddannelse i ledelse, som åbnede dørene for at hun kunne prøve kræfter med kommunale projekter og til sidst også en ansættelse i udviklingsafdelingen. Mens Karen var TR og dagplejer var hun også en del af det faglige arbejde i den tidligere FOA Helsingør-afdeling. Så på den måde har Karen masser af de samme erfaringer, som vores tillidsvalgte i dag gør sig.

Da der blev en uddannelseskonsulent-stilling ledig i FOA Nordsjælland, fik Karen muligheden og har været medarbejder i FOA Nordsjælland lige siden. Stillingsbetegnelsen har været den samme alle årene, men indholdet har været meget forskelligt – og det er lige præcis det, som Karen synes er spændende ved arbejdet i en politisk organisation. ”Det har ikke været bevidst at det blev fagbevægelsen – jeg er nærmere gået efter at kunne arbejde med udvikling af mennesker, men jeg føler virkelig, at jeg her kan gøre en forskel for nogen”.

Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
”Det gør rigtig stort indtryk på mig at høre så mange historier fra arbejdspladserne på godt og desværre også ondt. Historierne ude fra virkeligheden - de gør virkelig indtryk. Og vi forsøger konstant at ændre nogle vilkår, og ændre noget dårligt til noget godt. Det lykkes vi nogle gange med og andre ikke. Men uanset om vi i den enkelte sag eller på den enkelte arbejdsplads lykkes med det, som vi satte os for at påvirke, så ændrer det ikke ved oplevelsen af, at FOAs medlemmer inddrager os, fordi de ved at vi kan hjælpe på den ene eller anden måde. Og det gør bare altid et stort indtryk at være en del af noget, der er en virkelig vigtig sag for det enkelte medlem eller arbejdsplads. Den slags oplevelser har jeg jo hele tiden.” Der er hele tiden noget vi kan gøre og nogen, som har brug for hjælp til at forbedre vilkår, arbejdsmiljø osv. på deres arbejdsplads. De behov forsøger Karen gennem sparring, forhandling og uddannelse at understøtte.