Webinar til pædagogisk personale om nye journalføringsregler

Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet et webinar til pædagogisk personale om de nye journalføringsregler.

Hvis man som pædagogisk medarbejder udfører sundhedsfaglige opgaver, skal det dokumenteres i den sundhedsfaglige journal.

Det kan fx være

  • medicinhåndtering
  • kateterpleje
  • sondeernæring
  • blodsukkermåling
  • øjendrypning

sundhedsfremmende indsatser.

Den 1. juli 2021 trådte nye journalføringsregler i kraft om sundhedsfaglig journalføring. Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet et webinar til pædagogisk personale om de nye journalføringsregler.

Webinaret varer 1 time og har været afholdt, men kan genses her