Foto: Annette Nyborg

Præsentation af FOA Nordsjællands medarbejder - Jeanette Büron

Kender du medarbejderne i din fagforening? Hvis ikke har du nu og i de kommende nyhedsbreve mulighed for at møde alle medarbejdere i FOA Nordsjælland og blive klogere på, hvad de kan hjælpe med. Vi har spurgt alle medarbejdere om de samme fire spørgsmål.

Jeanette Büron | Mail: jebn001@foa.dk | Direkte tlf.: 46 97 33 77
Bogholder

Hvad består dit arbejde af?
Jeanette har hånd på alt, hvad der med økonomi at gøre – dvs. betaling af regninger, FOA Nordsjællands budget og regnskab til afdelingsbestyrelsen, løn til medarbejderne og politisk valgte, alle betalinger til det offentlige, afstemninger på den daglige drift, vedligeholdelse af økonomisk data, udbetaling af kilometerpenge, sektorernes budget og regnskab, samt alt hvad der ellers kan opstå i relation til FOA Nordsjællands økonomi.

Jeanette understøtter naturligvis også den politiske ledelse i deres arbejde med at sikre, at afdelingen forbliver med at have en sund økonomi.

Da Jeanette er eneste medarbejder med arbejdsopgaver i henhold til afdelingens økonomi, sætter hun naturligvis også en stor ære i at hendes arbejde bliver tjekket godt igennem og dobbeltkontrolleret for fejl. Dem er der heldigvis få og små af.

Hvornår kan medlemmer møde dig?
Jeanette taler med de medlemmer, der har udfordringer med eller spørgsmål til indbetalingen af deres kontingent. Og de tillidsvalgte når de skal have udbetalt kilometerpenge ifm. arrangementer, hvor det er FOA der dækker udgifterne for deltagelse. ”Ellers er jeg jo lidt usynlig i det daglige, men er jo med til at sikre driften af huset, og lige den del foregår jo ikke i kontakt med vores medlemmer.”

Men ikke desto mindre er Jeanettes funktion yderst vigtig for den fælles sag, som huset arbejder for. Uden Jeanette var der ikke en drift af FOA Nordsjælland og der findes ikke én medarbejder eller politisk valgt, som ikke har været forbi Jeanettes kontor med spørgsmål. 

En medlemsgruppe som Jeanette til gengæld har en stærk kontakt til er pensionisterne. FOA Nordsjællands pensionistklubber kommer løbende i afdelingen og afregner udgiftsbilag. Og med aktive pensionister følger mange bilag, som der skal være styr på.

Hvorfor har du valgt fagbevægelsen som arbejdsplads?
I 1994 var jeg nyuddannet og jeg fik et vikariat i FOA og derfor må det siges at være lidt en tilfældighed, at det blev først FOAs forbundshus og sidenhen FOA Nordsjælland.

Og opgaverne som bogholder involverer jo ”bare” tal og økonomi – ikke direkte medlemssager og kampene for bedre vilkår. Men jeg har virkelig lært at sætte pris på at være et sted, hvor man hjælper mennesker.

Jeg har været i FOA stort set hele mit arbejdsliv, og det har ikke være aktuelt for mig at skifte til det fx private. Mine opgaver og min faglighed kunne jeg jo udføres hvor som helst, men det har en værdi for mig at være et sted, hvor det ikke er hardcore business og fokus på profit.”

 Fortæl om en oplevelse ifm. dit arbejde, som har gjort indtryk på dig?
”Strejken i 2008 var en kæmpe oplevelse at være med til.

I tre uger lavede jeg ikke andet end at udbetale strejkepenge – vi lå praktisk talt på gulvet med stakkevis af papirer med medlemmernes lønsedler og blanketter, som vi skulle holde styr på.

Vi tastede og tastede og tastede i et udbetalingssystem, som ikke altid var helt gearet til det pres alle i FOA lagde på det. Det var både spændende og samtidig meget kaotisk.

Der var en stor fællesskabsfølelse i afdelingen, da alle vores normale opgaver blev suspenderet. Jeg var fx ude og fortælle medlemmerne omkring de blanketter som medlemmerne skulle udfylde osv. og hvordan reglerne var omkring nødberedskab.

Så jeg lærte min kollega, som jeg turnerede rundt med, rigtig godt at kende i den tid. Der var rigtig mange medlemmer, der havde brug for rådgivning, og i virkeligheden også brug for at vi skabte noget gejst ift. demonstrationerne.

Det er sjovt at tænke tilbage på og en oplevelse, der gjorde stort indtryk på os medarbejdere.”