Borgermøde om fremtidens ældrepleje 2022

I foråret 2022 inviterer social- og ældreministeren alle borgere, pårørende, medarbejdere og ledere og lokalpolitikere og aktive organisationer til borgermøder om fremtidens ældrepleje. Ét borgermøde i hver region.

Med nytårstalen annoncerede statsministeren en ny ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav. I februar nedsatte social- og ældreminister Astrid Krag et nyt rådgivende panel og tre ekspertgrupper, som skal sikre, at praktiske løsninger fra dagligdagen i ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov.

Nu inviterer social- og ældreministeren alle til at deltage i en åben debat om fremtidens ældrepleje.

Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer, og der mangler tid til nærvær og omsorg. Det går ud over arbejdsglæden, gør det svært at rekruttere nye medarbejdere og giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne.

Det er tid til at finde ind til kernen. Hvad er det vigtigste i vores velfærd? Hvordan skal vi indrette fremtidens ældrepleje? Hvordan får vi flere til at arbejde i vores ældrepleje? Hvilke forventninger skal vi som borgere kunne have til vores ældrepleje? Det og meget andet skal debatteres på borgermøderne.

Information om borgermøderne

Social- og ældreministeren inviterer alle borgere, pårørende, medarbejdere og ledere, lokalpolitikere og aktive organisationer til at deltage på de fem borgermøder. Program for borgermøderne vil løbende blive offentliggjort her på siden.

  • Torsdag den 12. maj: Borgermøde i region Hovedstaden, Herlev.
    Kl. 15.00-17.00, Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev.
    Tilmeldingen er åben. Læs mere nedenfor.
  • Mandag den 30. maj: Borgermøde i region Sjælland, Ringsted.
    Tilmelding er endnu ikke åben.

Tilmelding til borgermøde i region Hovedstaden

Tilmeld dig til borgermøde i region Hovedstaden via telefon 2448 1994 eller NemTilmeld.

Telefontilmelding er åben mellem kl. 9.00 og 15.00 på hverdage og lukket i weekenden og på helligdage.

Bemærk, at der er plads til et begrænset antal deltagere, hvorfor tilmeldingen sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Debatten fortsætter

Har du lyst til at debattere fremtidens ældrepleje, eller har du været til borgermøde og vil gerne fortsætte debatten, så kan du i boksen her på siden hente debatoplægget 'Mere tid til omsorg'. Det kan være udgangspunkt for en samtale med din nabo, dine kollegaer, venner eller familie om, hvordan vi kan skabe mere tid til omsorg i fremtidens ældrepleje.

Du må meget gerne fortælle, hvad der kommer ud af jeres samtale. Send derfor gerne tanker og historier og også gerne billeder fra jeres samtale til tidtilomsorg@sm.dk. Det vil indgå i det videre arbejde for en ældrepleje præget af omsorg, tillid og sund fornuft.