Afdelingsbestyrelsen arbejder lige nu med...

Ledelseskommissionens sammenhængsreform.
Afdelingsbestyrelsen i FOA Nordsjælland gennemgår i øjeblikket Ledelseskommissionens sammenhængsreform kaldet ”Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor”.

Ledelseskommissionen blev nedsat af regeringen, for at understøtte en bedre ledelse i hele den offentlige sektor.

Kommissionen skulle bl.a.

  • Afdække gruppen af offentlige ledere, herunder hvad der karakteriserer dem, deres vilkår og udfordringer
  • Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår for offentlig ledelse, herunder analysere de udfordringer offentlige ledere står overfor aktuelt og fremover
  • Komme med konkrete anbefalinger til hvilke indsatser, der kan fremme og understøtte en styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige sektor

Det var regeringens ønske, at kommissionen arbejdede åbent med henblik på at understøtte en løbende debat om deres arbejde og temaer. Kommissionen skulle inddrage eksperter, organisationer m.v. for at belyse specifikke temaer og / eller problemstillinger. Der blev desuden nedsat en følgegruppe med deltagelse af en række hovedorganisationer, lederforeninger samt KL og Danske Regioner. 

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Hvis vi skal blive ved med at have en offentlig sektor, som skal levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver, at vi skal se på nye muligheder, 

Regeringen har udtalt, at de har et klart mål. Vi skal have en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Vi skal sikre, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave. Vi skal sikre en klogere styring af velfærdsområderne, så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne. 

Men hvordan ser det egentlig ud i virkeligheden?

Er regeringens udspil den rigtige vej at gå? Og hvordan ser det ud i dagligdagen på arbejdspladserne?

Det er spørgsmål, som afdelingsbestyrelsen vil se nærmere på i den kommende tid. Afdelingsbestyrelsen vil ligeledes drøfte, hvordan FOA Nordsjællands medlemmer bliver involveret, og hvilke tiltag der skal iværksættes.

Når afdelingsbestyrelsen har arbejdet konkret med dette og truffet beslutning herom, vil vi bringe nyt i et kommende nyhedsbrev.

Har du fået lyst til at læse selve Regeringens udspil, kan du læse mere her