Sammen gør vi forskellen - Brug din tillidsrepræsentant

Din TR er en vigtig del af dit arbejdsliv både i forhold til sparing, rådgivning og som din repræsentant overfor arbejdsgiver.

Din TR er en vigtig del af dit arbejdsliv både i forhold til sparing, rådgivning og som din repræsentant overfor arbejdsgiver. Det er rigtig vigtigt, at du kontinuerligt bruger din TR, og at I på arbejdspladsen støtter op om TR’s arbejde.

I det daglige kan der let opstå uenigheder om, hvordan man skal forholde sig til diverse personalemæssige og arbejdsmæssige forhold.

Derfor er FOAs råd til jer:

 1. at I sammen sørger for at få afklaret, hvad I som gruppe mener
 2. at I er med til at klæde din TR på, når hun/han går til møde
 3. at I deltager i de møder, hvor TR giver tilbagemelding om hans/hendes arbejde

Du kan bruge din TR, når:

 1. du har spørgsmål om forhold eller vilkår på arbejdspladsen

 2. du har spørgsmål eller forslag til forandringer på arbejdspladsen

 3. du har ideer til forbedringer af arbejdsplads- eller personalepolitikker

 4. du har spørgsmål til budgetter og ressourcefordeling

 5. du har spørgsmål til din overenskomst

 

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke opgaver TR løser, fordi arbejdsopgaverne aftales lokalt. Men generelt set kan du forvente, at din lokale TR løser følgende opgaver:

 1. at være medarbejdernes talsmand overfor ledelsen og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere og optage forhandlinger med ledelsen

 2. at repræsentere kollegerne i det lokale MED-udvalg

 3. at besvare spørgsmål om overenskomst, arbejdsforhold, uddannelse og meget andet

 4. at formidle kontakt til vejledning og støtte hos FOA

 5. at være aktiv i forhandlinger om arbejdspladsrelaterede spørgsmål, for eksempel at udvikle og vedligeholde arbejdsplads- og personalepolitikker

På mange arbejdspladser er det også tillidsrepræsentantens opgave at forhandle lokal løn på kollegernes vegne.

 

Du er altid velkommen til at kontakte din TR eller FTR – og hvis du er i tvivl er du velkommen til at kontakte FOA Nordsjælland på 46 97 33 90.

 

Du kan også finde din FTR her