Ved årsskiftet er der 2 ulige uger efter hinanden ….hvad gør vi så?

Til nytår står vi i den situation, at vi runder året af i uge 53 - 2015 og starter 2016 op med uge 1, altså to ulige uger lige efter hinanden

Af: Heidi Pedersen

Til nytår står vi i den situation, at vi runder året af i uge 53 - 2015 og starter 2016 op med uge 1, altså to ulige uger lige efter hinanden.

Betyder det så, at du skal arbejde to uger i forlængelse af hinanden, hvis du i 2015 har arbejdet i alle ulige uger?

Som udgangspunkt er svaret nej!

Det er dit ansættelsesbrev, der er afgørende for, hvordan du skal arbejde. Hvis der i dit ansættelsesbrev står anført, at du arbejder hver anden uge, ja så skal du arbejde i lige uger til næste år.

Hvis det viser sig, at du har et ansættelsesbrev, hvori der er anført, at du arbejder alle ulige/lige uger, så anbefaler vi, at du får en drøftelse med din leder om, hvordan I skal håndtere, at der ved årsskriftet mellem 2015 og 2016 ligger to ulige uger i forlængelse af hinanden.

Vi vil naturligvis opfordre til, at du tager din tillidsrepræsentant med til samtalen, så du undervejs kan få råd og vejledning i forhold til den aftale du og din leder indgår omkring denne problematik.