Generalforsamling i Servicesektoren

Indkaldelse til generalforsamling i Servicesektoren

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-15-54-01
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland
Frederiksværkgade 10
3400 Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer i servicesektoren i FOA Nordsjælland
Dagsorden jævnfør afdelingens love, som følger:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
4. Sektorens beretning
5. Sektorens fagpolitiske målsætninger
6. Regnskab
7. Indkomne forslag
8. Valg jf. afdelingens love
- Der er ingen valg


Indkomne forslag til punkt 7 skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sektorens skriftlige beretning samt regnskab offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig via afdelingens hjemmeside; foanordsjaelland.dk under fanen kurser og arrangementer senest den 17. marts 2015.