Generalforsamling Pædagogisk sektor

Indkaldelse til generalforsamling

(Norm. 100)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-15-54-00
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland
Frederiksværksgade 10
3400 Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer af pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland
Dagsorden
 
Ad.1) Velkomst
Ad.2) Valg af dirigent
Ad.3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
Ad.4) Beretning
Ad.5) Sektorens fagpolitiske målsætninger
Ad.6) Regnskab
Ad.7) Indkomne forslag
Ad.8) Valg
- 1 vakant plads


Jævnfør lovene skal forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være sektoren i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Sektorens skriftlige beretning samt regnskab offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.