Medlemsmøde for dagtilbud i Helsingør: Dialog om kvalitet (ONLINE)

Helsingør Kommune har indgået en velfærdsaftale på dagtilbudsområdet de næste tre år frem til 30. juni 2024.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: On-line
Målgruppe: Alle medlemmer indenfor dagtilbudsområdet i Helsingør kommune
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2021 kl. 13:00 Tilmeld dig her

Det betyder at dagtilbuddene i denne periode, på nær på nogle enkelte områder, fritages fra de bindinger der ligger i dagtilbudsloven. Det betyder også, at kommunen i denne periode skal frisætte dagtilbuddene fra kommunale krav, og give plads til at den pædagogiske dømmekraft kan udfolde sig. Målet er at skabe dagtilbud af høj kvalitet – men hvordan ser det egentlig ud?

Deltag i medlemsmødet

BUPL Nordsjælland inviterer i samarbejde med FOA Nordsjælland medlemmer på dagtilbudsområdet i Helsingør til online medlemsmøde for at sætte ord på, hvad det er der skaber kvalitet i den pædagogiske praksis.

Til at hjælpe os med det har vi inviteret No Emil Kampmann, der er lektor på Københavns Professionshøjskole og har forsket i, hvordan man på tværs af kommunale forvaltninger og daginstitutioner samarbejder om udvikling af kvalitet.

Som forskningsleder for projektet ”Dialoger om kvalitet” har No Emil Kampmann undersøgt, hvilke perspektiver på kvalitet, der opleves som betydningsfulde for henholdsvis pædagoger, leder og forvaltning. Han vil derfor hjælpe os godt på vej i arbejdet med at sætte ord på de drømme og ambitioner, vi har for den pædagogiske praksis for de næste tre år.

Vel mødt – vi glæder os meget til en god debat.

I vil inden mødets start, få tilsendt et link.