Ordinær generalforsamling Social- og sundhedssektoren 18. september 2021 - Tilmelding til frokost

Tilmelding til frokost kl.11:00 til Social- og sundhedssektorens ordinære generalforsamling.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-54-01
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer af Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland
Ledige pladser 100
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Grundet Covid-19 har sektorens generalforsamling tidligere måtte suspenderes. Før suspensionen var der opsat en frist for opstillede kandidater. Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kandidater, er der foretaget valg til sektoren på de politiske poster.

Der er dog enkelte poster der er vakante. Disse fremgår nedenfor.  

Situationen omkring Covid-19 er forbedret i Danmark, så vi nu kan genoptage generalforsamlingen for social- og sundhedssektoren.

 

Denne afholdes:

Lørdag den 18. september 2021 i Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød

Kl. 11.00 Fælles frokost

Kl. 12.30 Generalforsamling i Social- og sundhedssektoren starter

Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling

 

Dagsorden jævnfør afdelingens love: 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden & dagsorden
 4. Sektorens beretning
 5. Sektorens fagpolitiske målsætninger
 6. Indkomne forslag
 7. Valg jfr. afdelingens love 
 1. Valg af sektorformand
  Anne Mette Nørgaard Linsaa / er valgt

   

 2. Valg af næstformand
  Margit Koch / er valgt

   

 3. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

  Anette Linderstrøm

  Tatiana Skov

  Britt Christensen

  Ingrid Thrane

  Birgitte Petersen

  Sadieh Masri-Pedersen

  Manuela Press

  Kate Pandorf

  Cathrine Striib Sveegaard

  Monia Stoltz

  1 post som bestyrelsesmedlem / vakant / Rie Andersen modtager valg

  Øvrige er valgt. 

   

 4. Valg af repræsentant til afdelingsbestyrelsen

   Tatiana Skov / er valgt

   

 5. Valg af faggrupperepræsentanter

 

Indkomne forslag til pkt. 6, 7c (bestyrelsesmedlem) og 7e (faggrupperepræsentanter) skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bedes fremsendt på nordsj@foa.dk eller afleveret personligt i FOA Nordsjælland, att.: Sektorsekretær Lykke Larsen.

Sektorens skriftlige beretning er tidligere offentliggjort på afdelingens hjemmeside jfr. afdelingens love.

 

Med venlig hilsen
p.v.a. bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren

 

Anne Mette Nørgaard Linsaa
Sektorformand