Ekstraordinær Generalforsamling 2018 i Social- og sundhedssektoren

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2018 i Social- og sundhedssektoren.
(1000)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-18-54-03
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer i Social- og sundhedssektoren
Ledige pladser 450
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Sektorformand Vinni Jakobsen blev den 20. juni 2018 valgt som næstformand til den centrale Social- og sundhedssektor i FOAs forbund. Vinni Jakobsen er dermed fratrådt som sektorformand i FOA Nordsjælland.

 

I den anledning, og med henvisning til afdelingens love § 9. stk. 6 og stk. 9, indkaldes sektorens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling:

 

Mandag den 20. august 2018 kl. 17:00 i FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10 i Hillerød (festsalen i kælderen).

 

Dagsorden

  1. Velkomst v/ afdelingsformand Lene Lindberg
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Nedsættelse af stemmeudvalg
  5. Valg af sektorformand

Kandidater der ønsker at opstille til posten som sektorformand (pkt.5), skal skriftligt give meddelelse herom på mailadressen nordsj@foa.dk. Meddelelsen skal være afdelingen i hænde 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse, altså senest den 5. august 2018 kl. 00:00.

Der serveres smørrebrød ved generalforsamlingen. Spisningen foregår i tidsrummet kl. 17:00 – 17:30, hvorefter generalforsamlingen begynder. Tilmelding til spisning skal ske senest fredag den 17. august kl. 12.00. Deltagelse i generalforsamlingen kan ske uden tilmelding.

 

Med venlig hilsen
P.v.a Social- og sundhedssektoren

Lene Lindberg
Afdelingsformand