Ordinær generalforsamling Servicesektor 18. september 2021 - Tilmelding til frokost

Tilmelding til frokost kl. 11:00 til Servicesektorens ordinære generalforsamling.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-54-00
Tid: til
Målgruppe: Alle medlemmer af servicesektoren i FOA Nordsjælland
Ledige pladser 100
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Grundet Covid-19 har sektorens generalforsamling tidligere måtte suspenderes. Før suspensionen var der opsat en frist for opstillede kandidater. Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kandidater, er der foretaget valg til sektoren på de politiske poster.

Der er dog enkelte poster der er vakante. Disse fremgår nedenfor.  

Situationen omkring Covid-19 er forbedret i Danmark, så vi nu kan genoptage generalforsamlingen for servicesektoren.

 

Denne afholdes:

Lørdag den 18. september 2021 i Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød

Kl. 11.00 Fælles frokost

Kl. 12.30 Generalforsamling i Servicesektoren starter

Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling

 

Dagsorden jævnfør afdelingens love: 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden & dagsorden
 4. Sektorens beretning
 5. Sektorens fagpolitiske målsætninger
 6. Indkomne forslag
 7. Valg jfr. afdelingens love 
 1. Valg af sektorformand
  Steen Andersen / er valgt

   

 2. Valg af næstformand
  Kim Walther Andreasen / er valgt

   

 3. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

  Claus Bovin

  Claus Jensen

  Jesper Harding Jensen

  Joan Møller Gleist

  Mikael Rohde

  Morten Sinding

  Peter Spanggaard Gadving

   

  4 bestyrelsesposter / vakante

  Øvrige er valgt

   

 4. Valg af repræsentant til afdelingsbestyrelsen

  Peter Spanggaard Gadving / er valgt

   

 5. Valg af faggrupperepræsentanter

 

Indkomne forslag til pkt. 6, 7c (bestyrelsesmedlemmer) og 7e (faggrupperepræsentanter) skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bedes fremsendt på nordsj@foa.dk eller afleveret personligt i FOA Nordsjælland, att.: Sektorsekretær Annette Nyborg.

Sektorens skriftlige beretning er tidligere offentliggjort på afdelingens hjemmeside jfr. afdelingens love.

 

Med venlig hilsen

p.v.a. bestyrelsen i Servicesektoren

 

Steen Andersen, Sektorformand