Generalforsamling 2017 i Servicesektor

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Servicesektoren

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-17-54-05
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer i servicesektoren
Ledige pladser 70
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Servicesektoren indkalder sine medlemmer til ordinær generalforsamling 2017:

Torsdag 30. marts 2017 kl. 18:00 i FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
(Der serveres smørrebrød fra kl. 17:30)

 

Dagsorden jævnfør afdelingens love, som følger:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4. Sektorens beretning

5. Sektorens fagpolitiske målsætninger

6. Aktivitetsplan inkl. økonomi

7. Indkomne forslag

8. Valg jf. afdelingens love

    Formand, næstformand og alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

 

Indkomne forslag til punkt 7. og 8. skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sektorens skriftlige beretning samt regnskab offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, skal du tilmelde dig senest den 23. marts 2017.

 

På vegne af sektorbestyrelsen

 

Steen Andersen
Sektorformand