Ordinær generalforsamling pædagogisksektor 18. september 2021 - Tilmelding til frokost

Tilmelding til frokost kl. 11 til Pædagogisk sektorens ordinære generalforsamling.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-54-02
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer af pædagogisk i FOA Nordsjælland
Ledige pladser 100
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Grundet Covid-19 har sektorens generalforsamling tidligere måtte suspenderes. Før suspensionen var der opsat en frist for opstillede kandidater. Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kandidater, er der foretaget valg til sektoren på de politiske poster. Der er dog enkelte poster der er vakante. Disse fremgår nedenfor.  

Situationen omkring Covid-19 er forbedret i Danmark, så vi nu kan genoptage generalforsamlingen for pædagogisk sektor.

 

Denne afholdes:

Lørdag den 18. september 2021 i Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød

Kl. 11.00 Fælles frokost

Kl. 12.30 Generalforsamling i pædagogisk sektor starter

Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling

 

Dagsorden jævnfør afdelingens love:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden & dagsorden
 4. Sektorens beretning
 5. Sektorens fagpolitiske målsætninger
 6. Indkomne forslag
 7. Valg jfr. afdelingens love

 

 1. Valg af sektorformand
  Annegrethe Soelberg Thomsen / er valgt

   

 2. Valg af næstformand / vakant /
  Steffen Dannemand Goldschmidt modtager valg

   

 3. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

  Jens Nybo Rasmussen

  Tobias Pedersen

  Steffen Dannemand Goldschmidt

  Charlotte La Cour Nielsen

  Elisa Korndal

  Cristina Coppa

  Susanne Walther Andreasen

  Annette Pollas

  Kristian Thinning Andersen

  Susan Bøgh Jørgensen

  1 post som bestyrelsesmedlem / vakant

  Øvrige er valgt

   

 4. Valg af repræsentant til afdelingsbestyrelsen

  Susanne Walther Andreasen / er valgt

   

 5. Valg af faggrupperepræsentanter

 

Indkomne forslag til pkt. 6, 7b (næstformand), 7c (bestyrelsesmedlem) og 7e (faggrupperepræsentanter) skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bedes fremsendt på nordsj@foa.dk eller afleveret personligt i FOA Nordsjælland, att.: sektorsekretær Lykke Larsen.

Sektorens skriftlige beretning er tidligere offentliggjort på afdelingens hjemmeside jfr. afdelingens love.

 

Med venlig hilsen
p.v.a. bestyrelsen i pædagogisk sektor

 

Annegrethe Soelberg Thomsen, Sektorformand