Demokrati

Ordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FOA Nordsjælland

(Min. 200)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-17-54-04
Tid: til
Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Nordsjælland
Ledige pladser 130
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

FOA Nordsjælland indkalder alle sine medlemmer til ordinær afdelingsgeneralforsamling i FOA Nordsjælland

Tirsdag den 25. april 2017 i Konferencecentret Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød

Kl. 17.00 - Der serveres et lettere måltid – kræver tilmelding (se nedenfor)
Kl. 18.00 - Generalforsamling begynder

Såfremt du ønsker at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig senest den 18. april.

Dagsorden jævnfør afdelingens love:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Godkendelse af dagsorden

5. Beretning

6. Regnskab

7. Indkomne forslag
     a) Forslag til lovændringer

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg, herunder indstilling af antal fagpolitiske sekretærer

    a) Valg af afdelingsformand
        Lene Lindberg genopstiller

    b) Valg af næstformand
        Ann-Mari Simonsen genopstiller

    c) Godkendelse af antal fagpolitiske sekretærer
        Der indstilles 1 fagpolitisk sekretær

    d) Valg af fagpolitisk sekretær
        Maria Melchiorsen genopstiller

    e) Valg af 3 sektorformænd efter indstilling fra sektorernes generalforsamlinger

    f) Valg af 3 sektornæstformænd til afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra sektorernes generalforsamlinger

    g) Valg af 1 repræsentant fra hver sektor til afdelingsbestyrelsen efter indstilling fra sektorernes generalforsamlinger

    h) Valg af 3 repræsentanter til afdelingsbestyrelsen

    i) Valg af 2 bilagskontrollanter

    j) Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter

10. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling

 

Indkomne forslag til pkt. 7. og 9. skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning, regnskab samt afdelingsbestyrelsens forslag til lovændringer (pkt. 7a), offentliggøres på afdelingens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Lene Lindberg
Afdelingsformand