børn på græsplæne

Foredrag - ”Børns hverdagsliv i dagplejen”

Hold 9999-22-54-05: 1 aften fra kl. 18:00 til kl. 21:00 den 24/3 (Deltagerantal: Maks. 50)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-22-54-05
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Medlemmer af Pædagogisk sektor i FOA Nordsjælland.
Ledige pladser 38
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Hvad kendetegner små børns relationer, og hvordan bliver deres samspil påvirket af hverdagen i dagplejen?

I dette oplæg er der fokus på venskabsforhandlinger og tilknytning blandt de yngste børn i dagplejen, det vil sige dem, der endnu ikke har et verbalt sprog.

Ida Elbæk giver sit bud på: Hvordan børn, uden et verbalt sprog, bliver enige om en fælles leg? Og hvilken rolle spiller dagplejeren her?

Børns tryghed og veltilpashed fungerer som pejlemærker i dagplejepædagogikken.

Alle valg, handlinger og organiseringer i hverdagslivet i dagplejen, tages med udgangspunkt i disse pejlemærker. De vidner om en småbørnspædagogik, hvor børn skal have ro til at være og ro til at blive til - på egne præmisser.

Ph.d.-studerende Ida Elbæk har i et projekt observeret børns leg og samspil i seks forskellige dagplejehjem.

Praktiske informationer: FOA Nordsjælland følger de til enhver tid gældende nationale restriktioner og anbefalinger ift. Corona.

Forplejning: Vi starter med en let anretning.