Joan Lindskov og Mogens Bech

Hvor er pædagogisk sektor på vej hen?

Debataften og valg til faggrupperepræsentanter
(Norm. 50)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-17-54-02
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer i pædagogisk sektor
Ledige pladser 33
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Pædagogisk sektor inviterer alle medlemmer til debatmøde med fokus på de fremtidige temaer, som vi som sektor skal arbejde med.

 

Vi har inviteret Sektorformand Mogens Bech og sektornæstformand Joan Lindskov fra den centrale sektor til at give deres bud på, hvad der bliver de vigtigste fokuspunkter de kommende år. Og de vil meget gerne have jeres input til deres videre arbejde i den centrale sektor.

 

Vi får altså rig mulighed for at drøfte de visioner, der er for sektorens fremadrettede arbejde

og hvad der er vigtigt for jer medlemmer at vi sætter fokus på, fx:

  • Hvilke temaer skal indgå i de kommende overenskomstforhandlinger?
  • Hvordan forbedre vi det psykiske arbejdsmiljø på de pædagogiske arbejdspladser? 
  • Hvem skal have pligt til og hvem skal have ret til uddannelse?
  • Hvor skal vi søge indflydelse?

Der bliver altså mulighed for at drøfte de udfordringer pædagogisk sektors faggrupper står med her og nu. Og ikke mindst give input til det videre arbejde både i FOA Nordsjælland og i Forbundet.

 

Aftenen afsluttes med at vi afholder valg til faggrupperepræsentant. Som repræsentant på faggruppelandsmøderne vælges du til at repræsentere din faggruppe de næste to år.

 

Opgaven består primært af at deltage på det årlige faggruppelandsmøde og dernæst formidle den viden du får videre til din faggruppe-kolleger. 

 

Forudsætningen for at blive valgt til faggrupperepræsentant er, at du er nysgerrig og interesseret i at være med til at repræsentere, påvirke og udvikle din faggruppe og dit arbejdsområde.

 

Vi håber, at se jer til en aften med spændende drøftelser og mulighed for at engagere sig i det fagpolitiske arbejde.