Ekstra ordinær generalforsamling Servicesektor 29. marts 2022 - Tilmelding til spisning

Tilmelding til spisning kl. 17:00 til Servicesektorens ekstra ordinære generalforsamling.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-54-00
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Alle medlemmer af servicesektoren i FOA Nordsjælland
Ledige pladser 85
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

 

Tilmelding til spisning til ekstra ordinær generalforsamling i Servicesektoren.

Tirsdag 29. marts 2022 kl. 17:30 i FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød

Der er spisning fra kl. 17:00

Kl. 17:00 Fælles spisning

Kl. 17:30 Generalforsamling i Servicesektoren starter

 

Dagsorden jævnfør afdelingens love: 

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
  4. Valg af sektorformand

   Jesper Harding Jensen opstiller


Kandidater til pkt. 4 skal sendes til afdelingen via mail på nordsj@foa.dk eller afleveres personligt i FOA Nordsjælland senest mandag 14. marts 2022 kl. 23:59.

 

På vegne af sektorbestyrelsen

  

Lene Lindberg                                                    Kim W. Andreasen

Afdelingsformand                                              Næstformand i servicesektoren