Førstehjælp

12 timers – kompetencegivende Førstehjælpskursus

Hold 9999-23-54-01: 2 dage fra kl. 9:00 til kl. 15:30 den 3/6 og 4/6 (Deltagerantal: Maks. 16)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-23-54-01
Tid: til
Sted: FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, Hillerød
Målgruppe: Fortrinsvis for erhvervsaktive medlemmer
Ledige pladser 4
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Et 12 timers kursus er kompetencegivende, og der uddeles kursusbevis ved gennemført kursus. Kursusindholdet er fastsat og anbefalet af Beredskabsstyrelsen samt Dansk Førstehjælpsråd.

Kurset giver deltageren en god og bred viden til afhjælpning i mange forskellige situationer. Kurset består af både teoretisk og praktisk undervisning.

 

Indhold:

  • Hjerte-Lunge-Redning giver deltagerne de nødvendige færdigheder i brystkompressioner og indblæsninger (hjertemassage), der kan medvirke til, at der er stødbar rytme når en hjertestarter eller ambulance når frem.
  • Livreddende førstehjælp giver deltagerne viden og færdigheder til at undersøge, prioritere og sikre frie luftveje, naturlig vejrtrækning og kredsløbet ved større ulykker, hvor der er en eller flere tilskadekomne.
  • Førstehjælp ved tilskadekomst sætter deltageren i stand til at skelne mellem alvorlige skader, der kræver lægebehandling, og skader der kan afhjælpes af førstehjælperen samt førstehjælp til hverdagens småskader.
  • Førstehjælp ved sygdomme giver deltagerne forudsætningerne for at genkende alvorlige sygdomme og yde førstehjælp til disse, samt alarmere 1-1-2  

 

Der genereres et af Dansk Førstehjælpsråds godkendte elektroniske førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 12 ud af 12 timer. 

Underviser/firma: førstehjælp.com

Praktiske informationer: Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsens følger de til enhver tid gældende nationale restriktioner og anbefalinger ift. Corona.