Arbejdsmiljøuge

I uge 43 fejrer vi dig og dit arbejde! Det er europæisk arbejdsmiljøuge og i FOA Nordsjælland vil vi gerne sætte ekstra meget fokus på arbejdsmiljøet og vigtigheden af at I får taget dialogen på arbejdspladserne.

Formand Lene Lindberg har lavet denne hilsen til jer i anledning af Arbejdsmiljøugen: 


Der er udarbejdet 6 dialogkort, som omhandler nogle af de temaer vi mener dels skal drøftes på arbejdspladsen, men også have et særligt politisk og ledelsesmæssigt fokus, hvis vi skal lykkes med at skabe et sundt arbejdsmiljø for dig og dine kolleger.

Overskrifterne på dialogkortene er: Coronavirus, Arbejdsfællesskaber, Stress, Vold, Fysisk arbejde/nedslidning og Mobning.

I kan downloade de dialogkort, som er lavet i forbindelse med Arbejdsmiljøugen

Arbejdsfællesskaber - Coronavirua - Fysisk arbejde/nedslidning - Vold - Mobning  - Rengøring og hygiejne - Stress

 


Gitte Schørring Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant Hillerød Dagpleje

”Jeg har valgt både dialogkortene omkring Corona og stress, da jeg syntes de er forbundet, og som dagplejer oplever jeg, at Corona regler og restriktioner er svære at forstå - især fra børnenes perspektiv.

Der kan være nye måder at blive hentet og afleveret på, eller restriktioner for hvad de må lege med, samt anbefalingerne om at være meget ude, som ikke giver de helt små samme gavn, som for de større børn.

Det betyder også, at det sociale fællesskab mellem os dagplejere er blevet stærkt begrænset, og det er nok lidt undervurderet hvor meget det faktisk betyder for vores trivsel og faglighed, at vi har mulighed for at ses”.

Gitte Schørring Jensen 

 


Kirstine Dagil, Arbejdsmiljørepræsentant Usserød SFO/Skole

"Jeg har valgt arbejdsfællesskaber, når vi arbejder sammen tværfagligt, og bruger hinandens kompetencer, er det vigtigt at arbejdsfællesskaberne fungerer, så alle oplever at blive set og hørt. En af vores udfordringer som jeg vil bruge korte til at italesætte er, at eleverne nu er aldersopdelt, så vi ikke nødvendigvis møder alle kollegaer.

Det kan vi selv ændre, ved fortsætte med at være bevidste om, at vi er en samlet enhed, og planlægge arbejdsopgaver, og sociale arrangementer så vi mødes".

Kirstine Dagil 

 


Denice Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant, Helsingør hjemmepleje

”Som AMR sætter jeg stor fokus på stress, for stress kan stå i begge ender af de fleste arbejdsmiljøproblemer. Stressede kollegaer kan ende ud i at mobbe hinanden, ligesom mobning blandt kollegaer kan udløse stress. Jeg vil afprøve FOAs dialogkort, for at se om vi får en anden indgangsvinkel til, hvordan vi passer på hinanden og os selv.”

Arbejdsmiljørepræsentant

 


 

 

Sektorformand social- og sundhedssektor Mette Linsaa om fysisk arbejde og nedslidning

  

 

 


 

Sektorformand pædagogisk sektor Rie Hestehave om stress

 

  

Afdelingsformand Lene Lindberg om Corona og mobning