Jan Yde stiller op til Ældrerådet i Hillerød

Valgt af de ældre for de ældre, men alle aldre skal trives - Jan Yde Kandidat til Hillerød Ældreråd 16. november 2021

Jan Yde – kandidat til Ældrerådet i Hillerød

68 år, kommer fra Thy, kom til København i 1979, boet i Hillerød siden 1982.

Kommunaluddannet, ansat i forskellige afdelinger indenfor Københavns Kommune, Rådhuset, kender alt til den kommunale sagsgang.

I 2007 stoppede jeg efter 29 år, arbejdede bl.a. herefter på Nordsjællands Hospital som servicemedarbejder, tillidsmand, samt siddet i diverse bestyrelser, samarbejdsudvalg.

Vil – hvis jeg bliver valgt – gå ind til opgaven med fuld energi og går ind i opgaverne med alt, hvad jeg har!

  • Vil arbejde for at Hillerød Kommune er det bedste sted at blive ældre
  • At der ikke sker store forringelser på ældreområdet
  • For et sjovt og godt seniorliv, stærke fællesskaber
  • Kvalitet og værdighed i plejen
  • At være med til at påvirke politikerne i byrådet til at tænke ældre ind i alle afgørelser og beslutninger
  • Der er mange ensomme ældre og det er en opgave som skal løses
  • Synliggøre Ældrerådets arbejde

samt mange andre ting, der betyder noget for os 60+ borgere.