Tillidsvalgte i ekstraordinær situation

Jer der er tillidsvalgte, kommer i den kommende tid i en ekstraordinær situation. Ikke som vanligt med dage, hvor der er møder og forhandlinger. For jer der IKKE sendes hjem, bliver situationen den, at I kommer til at indgå som helt almindelige ansatte, der skal være med til at holde Danmark på ret kurs og passe på de borgere og patienter som ikke kan klare sig selv.

Ingen er i tvivl om, at der kommer til at hvile et ekstra stort ansvar på særligt social- og sundhedspersonalets skuldre. Derfor skal de og vi for alt i verden undgå at udsætte nogen for smitterisiko men handle, så smitterisikoen inddæmmes hurtigst muligt.

Coronavirus har på det seneste bredt sig eksplosivt, og derfor skal vi som repræsentanter for en faglig organisation være med til at sende det signal, at vi på ingen måde ønsker at blive smittespredere. FOA og FOAs repræsentanter skal være de stærke. Det gør vi ved at bakke op om myndighedernes udmeldinger og i øvrigt træffe de mest fornuftige valg i en pandemi som griber ind i alles hverdag. 

Derfor aflyser FOA Nordjylland alle aktiviteter på ubestemt tid. Konkret vil det sige, at alle aktiviteter, kurser og møder – herunder også forhandlingsmøder eksempelvis lokalløns-forhandlinger - aflyses. Formålet med initiativerne er at minimere og forsinke smittespredning. Der må som statsministeren siger udvises samfundssind. “Vi har som myndigheder, borgere og land en vigtig opgave. Vi skal undgå, at for mange bliver smittet på én gang. Det går allerede hurtigt, det går for hurtigt,”  sagde statsministeren og sagde:

“Alle må være klar over situationens alvor. Der er en ting, der virker mod smitten. Det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget.”

Blandt de grupper, der fortsat skal møde på arbejde, er ansatte i sundheds- og ældresektoren og ansatte i politiet. Dem bliver der ekstraordinært brug for den næste tid sagde Mette Frederiksen.

I FOA Nordjylland sætter vi ind på følgende måde her og nu:

  • Bakker op om myndighedernes udmeldinger
  • Aflyser alle FOA Nordjyllands aktiviteter på ubestemt tid
  • Arbejder med reduceret bemanding i fagforeningshusene i Thisted og Aalborg
  • Opfordrer alle til at skrive eller ringe, hvis de ønsker kontakt med fagforeningen
  • Udsætter møder med FOAs tillidsvalgte og lader dem arbejde i fred

Vi håber, at I har forståelse for FOA Nordjyllands prioriteringer og forventer, at alle bakker op. Danmark er i en ekstraordinær situation og det kræver en ekstraordinær indsats fra alle.

Sammen gør vi forskellen – ved at holde afstand og tage de fornødne hensyn.