Grundforløb for tillidsrepræsentanter

Tilmeld dig grundkursus for tillidsrepræsentanter i FOAs nordjyske afdelinger - kurset er delt op i 4 moduler fra august til november 2023

Se mere information her på siden

Info om arrangementet

Kursusnummer: 1033232402
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Østerport 2, Aalborg
Målgruppe: Nyvalgte tillidsrepræsentanter
Ledige pladser 1
Tilmeldingsfrist: 21. august 2023 08:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Medlem

Hvis der ikke er flere pladser, kan du komme på venteliste. Ring til kursusenheden på telefon 4697 3168.

 

Kurset er delt op i 4 moduler
21. aug. - 24. aug. 2023
18. sept. - 21. sept. 2023
23. okt. - 26. okt. 2023
20. nov. - 24. nov. 2023 

Som tillidsrepræsentant bidrager du til en tryg og værdifuld arbejdsplads for dine kolleger.

Med Kernekurset opbygges den grundlæggende platform, som du skal bruge som tillidsrepræsentant.
Du lærer om, hvordan det er at være tillidsrepræsentant, og hvordan du kan bruge FOAs kurser og din lokalafdeling i et samspil med den praksis, der er omkring de opgaver og udfordringer, du har på din arbejdsplads.?

 

Indhold

Tema: TR-rollen og mandatet

 • Læring og pædagogik i FOA
 • TRs vilkår og virksomhed. Den grundlæggende TR-rolle
 • Interessentanalyse og de første TR-opgaver på arbejdspladsen
 • Medlemsorganisering

Tema: TR-indflydelsen

 • Vi diskuterer erfaringer med TR-rollen og -mandatet (TR opgaver, du har arbejdet med siden sidste kursusmodul)
 • FOAs demokratiløfte i forhold til din egen TR-rolle, kollegerne og den lokale FOA-afdeling
 • Arbejdspladsens organisering af samarbejdet – de lokale MED-aftaler
 • Medlemsorganisering

Tema: TR og samarbejdsparterne

 • Vi diskuterer de erfaringer med TR-opgaverne og TR-indflydelsen, som du har arbejdet med siden sidste kursusmodul
 • Organisering af arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen og TR-opgaver
 • Forhold omkring ferie
 • Forhold omkring ansættelse – roller og opgaver i MED-arbejdet. Funktionærlovens regulering af ansættelsesvilkår
 • TRs opgaver og rolle ved nyansættelser, herunder medlemsorganisering

Tema: TR-opgaverne

 • Vi samler op på emnet TR og samarbejdsparterne og diskuterer relevante oplevelser om emnet siden sidste kursusmodul
 • Vi diskuterer dine og andres erfaringer med formidling af fagpolitiske forhold på arbejdspladsen
 • Sådan bliver overenskomsten til – tjek på overenskomsten for din faggruppe
 • Grundlæggende viden om afskedigelser
 • Hvad skal du gøre, når uorganiserede vil tale om , og have indflydelse på overenskomstforhold?

Tema: TR-vision

 • Vi diskuterer dine og andres erfaringer med TR-opgaver på arbejdspladsen siden sidste kursusmodul
 • FOAs serviceløfter – ens service til medlemmer af FOA

Teknikker, værktøjer og metoder
Kommunikation, adfærd og gruppesamarbejde
Model til problemløsning
Forbundet, lokalafdelingen og netværk på FOA.dk
Overenskomster og aftaler på FOA.dk
Notatteknik og mødeteknik

Efter kurset kan du

 • afklare dit mandat som TR på arbejdspladsen
 • håndtere det at være kollegernes tillidsrepræsentant
 • håndtere de udfordringer, du evt. møder i forhold til dine holdninger og handlinger
 • kende den grundlæggende viden og holdninger til, hvordan aftalebestemte forhold fungerer på arbejdspladsen
 • kende de forhold, arbejdspladsen kan arbejde med for at forbedre vilkårene for kollegerne og omkring TR-arbejdet
 • skabe faglige netværk og samarbejde med FOA

Vel mødt!