Dialogmøde mellem politikere og tillidsvalgte fra FOAs område i Thisted kommune

FOA Nordjyllands Kommunenetværk Thisted inviterer tillidsvalgte til et dialog-møde mellem politikere og tillidsvalgte fra FOA's område i Thisted kommune

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9745222422
Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1. sal, Thisted
Målgruppe: FOA's tillidsvalgte i Thisted Kommune
Ledige pladser 63
Tilmeldingsfrist: 22. august 2022 17:30
Tilmelding for enkeltpersoner: Medlem

Dialogmøde mellem politikere og tillidsvalgte fra FOAs område i  Thisted kommune

Vi tillidsvalgte i FOA Nordjyllands Kommunenetværk Thisted vil gerne invitere jer til en dialogmøde mellem politikere og tillidsvalgte fra FOA's område i  Thisted kommune. 

 

 

Vi vil gerne i dialog omkring de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer vi står i dag.  

 

Vi har i fællesskab en stor udfordring foran os i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Hvordan fastholder vi personalet, så de eksempelvis ikke vælger tidlig pension og efterløn 

 

Bl.a. med udgangspunkt i KL´s nøgletal 2020 som viser at ansatte i Thisted kommunes ældreplejen i kategorien 60+ er 19.8%. 

Generationen som er 60+, har ikke haft muligheden igennem hele deres arbejdsliv for at bruge de hjælpemidler der er til rådighed i dag, og derfor er der flere fysiske problemer at skulle forholde sig til, derfor mener vi, at det nu er vigtigt at vi får kigget på hvad kan der gøres for at bibeholde vores kollegaer lidt længere på arbejdspladsen. 

 

Det der kunne være i spil og som vi anbefaler, er at der afsættes midler i budget 2023 til, at der kan laves senioraftaler, som bl.a. kunne indeholde aftaler, såsom indbetaling til pension af de timer den ansatte har, men kan gå ned i tid. 

 

En central politisk besluttet pulje vil gøre, at der skabes lige vilkår for alle ansatte i Thisted kommune, så det ikke er den enkelte arbejdsplads der skal afgøre om det er muligt. 

 

Der vil fra 17.30 til 18.00 blive serveret mad + drikke. 
Vi håber at I har lyst til at deltage. 

 

Bemærk:
Arrangementet er planlagt af kommunenetværket i Thisted, så der vil ikke være daglønstab og kørsel i denne forbindelse.


 

Fra FOA Nordjylland deltager:

Tillidsvalgte fra ældreområdet, børneområdet og det teknisk service område.

Der foruden deltager FOA Nordjyllands to Næstformænd Pia Pedersen og Anja Søe

 

Venlig hilsen  

 

Netværksledelsen i FOA Nordjyllands Kommunenetværk Thisted


Christian Hedeholm Sørensen TR Service
Dorte Overgaard FTR Social- og Sundhed
Hanne Hedegaard TR Social- og Sundhed
Torben Henningsen TR Service
Susanne Harbøll AMR Pædagogisk
Marie-Anna Nielsen FTR Pædagogisk
Brian Thinggaard AMR Social- og Sundhed