Nyhedsbrev oktober 2009

Autorisation af social- og sundhedsassistenter – forlænget endnu et år
Sundhedsstyrelsen har besluttet at give en særlig dispensationsperiode og dermed forlænge autorisationsfristen for social- og sundhedsassistenter med endnu et år. Det betyder, at allerede uddannede social- og sundhedsassistenter nu har mulighed for at søge om autorisation helt frem til 1. oktober 2010.
Baggrunden for forlængelse af autorisationsfristen, er ifølge Sundhedsstyrelsen, at de social- og sundhedsassistenter, der ikke allerede har søgt autorisationen inden d. 1. oktober 2009 vil skifte titel til ’’sundhedsmedhjælper’’.

Kommune og Regionsvalg 17. november 2009
Opfordring til tillidsrepræsentanter og TR-netværk om at være aktive i forbindelse med valget 17. november 2009.
I opfordres til at deltage i vælgermøder og være aktive med læserbreve og spørgsmål til politikerne.
Samtidig opfordres I til at deltage i de vælgermøder som FOA Aalborg arrangerer.
FOA afdelingerne i Nordjylland holder vælgermøde i Vejgaardhallen 27. oktober 2009 – klokken 19.00 – 22.00.
  

Lokal løndannelse 2010
Inden for kort tid starter de lokale lønforhandlinger.  I opfordres til allerede nu at begynde at tænke forslag og strategi i forbindelse med de lokale forhandlinger.  Forhandlingerne skal være afsluttet så resultatet kan udbetales med april-lønnen 2010. Det betyder at forhandlingerne skal være afsluttet med udgangen af marts måned 2010. De præcise tidsfrister for forhandlingerne vil fremgå af tidsplanerne som aftales for de enkelte kommuner og Regionen.

Med venlig hilsen

Jan Jensen, formand social- og sundhedssektoren