Nyhedsbrev juni 2009


Sørg for at få din autorisation!
"Med autorisationen følger en titelbeskyttelse. Det betyder, at det fremover kræver en autorisation for, at man kan kalde sig for social- og sundhedsassistent - ellers vil man bære titlen som sundhedsmedhjælper, hvilket er ærgerligt, når man nu har taget en uddannelse".
Rettelsesblade til overenskomsten sendes ud i september 09 med virkning fra 1. oktober 09, da det er den lovgivningsmæssige frist for at lade sig autorisere, som allerede uddannet social- og sundhedsassistent.
 
I fremtiden bliver autorisationsansøgningen en naturlig del af afslutningen på social- og sundhedsassistentuddannelsen. For allerede uddannede social- og sundhedsassistenter er fristen for at lade sig autorisere den 1. oktober 2009.
 
Bemærk: at prisen for at få autorisation er 308,00 kr.

»  Mere om autorisation - www.sst.dk
  Et plus for patientsikkerheden!
Folketinget har netop vedtaget at udvide den nuværende patientsikkerhedsordning fra
hospitalerne, så den også kommer til at gælde på blandt andet plejehjem og i hjemmeplejen.
Formålet er at sikre en systematisk læring af utilsigtede hændelser.

» Om patientsikkerhed

Kommune- og Regionsrådsvalg 2009
Den 17. november 2009 skal der for anden gang i danmarkshistorien være valg til de fem regionsråd og de nye storkommuner. Både vælgere og politikere har nu haft fire år med det regionale niveau. Fire år, hvor der er taget store og vigtige beslutninger inden for en række velfærdspolitiske områder af stor betydning for alle borgere.

Social- og sundhedssektoren opfordrer alle til at møde op og afgive deres stemme den 17. november 2009 eller brevstemme. Det er muligt at brevstemme tre måneder før valget. 
 
Med venlig hilsen
Jan Jensen
Formand
Social- og sundhedssektoren