Nyhedsbrev juli 2009Social- og sundhedssektorenKortlægning og måling af administrative opgaver i plejeboliger m.v.
Kortlægningen og målingen af administrative opgaver i plejeboliger er iværksat som en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram på det kommunale område, der gennemføres i samarbejde med KL.
 
» De kommunale medarbejder bruger tiden fornuftigt

Nye vitaminer til frit valg på ældreområdet
Siden 2003 har borgere, som modtager hjemmehjælp, haft mulighed for at vælge mellem kommunen og private leverandører. KL og tre store erhvervsorganisationer har udsendt deres bud på forandringer på ældreområdet. Hovedbudskabet er, at det skal være nemmere for de private erhvervsdrivende at få adgang til ydelser på ældreområdet. 

» Mere frihed i ældreplejen
Solsideprojektet - et tilbud til sygemeldte i Aalborg Kommune
Aalborg kommune har lavet et projekt, som henvender sig til dem, der er sygemeldte med smerter i nakke, ryg og bækken. Tilbuddet omfatter undersøgelse, træning og råd og vejledning om ergonomi. 

» Træning for sygemeldte - Solsideprojektet

Autorisation af social- og sundhedsassistenter
Indtil videre har 80 % af alle social- og sundhedsassistenter fået autorisation.
 
» Mest stillede spørgsmål om autorisation af social- og sundhedsassistenter
Kommunale/Regionale budgetter
Der har i den senere tid været en del uro om de kommunale og regionale budgetter, både for indeværende år og forberedelserne til 2010.

Sektorbestyrelsen beder alle om at være opmærksomme på hvad der sker hen over sommeren. Vores bekymring er, at der under afvikling af sommerferie, tages beslutninger der har konsekvenser for budgettet allerede i år.

Vær derfor særlig opmærksom på hvad der sker i sommervarmen.
 
Sektoren ønsker alle en god sommer!

Med venlig hilsen
Jan Jensen
Formand
Social- og sundhedssektoren