Nyhedsbrev februar 2009Sektorgeneralforsamling 12. marts 2009

Allerførst lige en reminder om sektorens generalforsamling der holdes i Vejgaardhallen 12.
marts 2009. Generalforsamlingen blev annonceret allerede i det seneste FOA Aalborg Nyt.
Generalforsamlingen er også annonceret i det FOA Aalborg Nyt der udkommer 27. februar
2009. Heri er der også forslag til endelig dagsorden. Opfordringen skal lyde, at I alle deltager og forsøger at få så mange, af jeres kolleger, med som muligt. Gæstetaler på generalforsamlingen er Lektor Nils Villemoes som vil holde et oplæg med emnet: "Hvorfor skal alting altid laves om?"
 
Frivillig ekstraarbejdsaftale for elever
I den centrale social- og sundhedssektorbestyrelse har der været rejst spørgsmål om
hvorvidt elever er omfattet af eventuelle aftaler om frivilligt ekstraarbejde, eller om der
ligefrem skulle indgås specielle aftaler, om frivilligt ekstraarbejde for elever.
Fra forbundets forhandlingssektion er vurderingen at der i det omfang der indgås aftaler om
frivilligt ekstraarbejde, vil elever være omfattet med mindre der i aftaleteksten præciseres
hvilke faggrupper aftalen er gældende for, eller det specifikt gøres klart at elever er
undtaget fra aftalen. Social- og sundhedssektoren FOA Aalborg har drøftet problematikken, og en enig bestyrelse anbefaler at der ikke indgås aftaler om frivilligt ekstraarbejde for elever.
 
Rotationsprojekt i Aalborg Kommune
I samarbejde med Aalborg Kommune og SOSU-NORD planlægger vi et rotationsprojekt, hvor ca. 20 af vores medlemmer fra Aalborg Kommunes rengøringsordning uddannes til social- og sundhedshjælpere. I uddannelsesperioden afløses personalet af ledige medlemmer fra A-kassen, som i perioden ansættes på almindelige overenskomstmæssige betingelser. Projektet er udarbejdet i forlængelse af de seneste ændringer af bestemmelserne vedrørende en aktiv arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk indsats. Resultatet skulle gerne være, at vi har gjort ikke-uddannede medlemmer til uddannede social- og sundhedshjælpere, og skaffet arbejdsløse kolleger fast ansættelse i Aalborg Kommune.
 
Med venlig hilsen
Jan Jensen
Formand
Social- og sundhedssektoren