Fagforeningens love

FOA Nordjylland skal sikre og kæmpe for gode løn og ansættelsesforhold til gavn for medlemmerne.

De første paragraffer i lovene for FOA Nordjylland
 

§ 1: Navn, hjemsted og organisationstilknytning

Fagforeningens navn er FOA Nordjylland.

Fagforeningen har hjemsted i Aalborg med fagforeningshuse i Thisted og Aalborg.

Fagforeningens geografiske område er følgende kommuner: Thisted, Morsø, Jammerbugt, Rebild,

Vesthimmerland og Aalborg samt de regionale arbejdspladser placeret i nævnte kommuner.

 

Fagforeningen er tilsluttet FOA – Fag og Arbejde samt FOAs a-kasse.

 

§ 2: Grundlag og formål

Stk. 1

FOA Nordjyllands grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed,

mangfoldighed, solidaritet og respekt.

 

Medlemmerne er fagforeningens vigtigste ressource. Det er medlemmernes engagement, deltagelse

og aktivitet, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk. Fagforeningen bygger på åbenhed

og tilgængelighed.

Fagforeningens tillidsvalgte er de bånd, der binder fagforeningen sammen.

 

Stk. 2

Fagforeningens formål er:

• at organisere offentligt og privatansatte indenfor fagforeningens område.

• at påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt,

kulturelt og internationalt samt fremme ligebehandlingen i samfundet til gavn for

alle medlemmer

• at fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund.

• at fremme sunde og trygge arbejdspladser, herunder et godt arbejdsmiljø.

• at virke for medlemmernes fælles interesser.

• at yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov.

• at virke for et samfund hvor der både er plads til individuel og kollektiv tryghed og faglighed.

 

§ 3: Medlemskab

Stk. 1

Som medlemmer optages alle, der er helt eller delvis beskæftiget eller er under uddannelse indenfor fagforeningens faglige område og som samtidig er beskæftiget på en arbejdsplads indenfor fagforeningens geografiske område.

 

Stk. 2

Medlemmer der forlader arbejdsmarkedet og fuldt ud overgår til en offentlig pension, kan fortsætte deres medlemskab. De er dog ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Stk. 3

Medlemsrettighederne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, bortset fra konfliktunderstøttelse.

Lagt på den 05.04.2017

Senest redigeret den 03.02.2022 af Inge-Marie Krøier