Fagforeningens love

FOA Nordjylland skal sikre og kæmpe for gode løn og ansættelsesforhold til gavn for medlemmerne.

§ 1: Navn, hjemsted og organisationstilknytning
Fagforeningens navn er FOA Nordjylland.
Fagforeningen har hjemsted i Aalborg med fagforeningshuse i Thisted og Aalborg. Fagforeningens geografiske område er følgende kommuner: Thisted, Morsø, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg samt de regionale arbejdspladser placeret i nævnte kommuner.
Fagforeningen er tilsluttet FOA – Fag og Arbejde samt FOAs a-kasse. 

  

§ 2: Grundlag og formål Stk. 1

FOA Nordjyllands grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed og tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt.
Medlemmerne er fagforeningens vigtigste ressource. Det er medlemmernes engagement, deltagelse og aktivitet, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk. Fagforeningen bygger på åbenhed  
og tilgængelighed.  
Fagforeningens tillidsvalgte er de bånd, der binder fagforeningen sammen.  

Stk. 2  
Fagforeningens formål er: 

• at organisere offentligt og privatansatte indenfor fagforeningens område.

at påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt og internationalt samt fremme ligebehandlingen i samfundet til gavn for
alle medlemmer
at fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund.
at fremme sunde og trygge arbejdspladser, herunder et godt arbejdsmiljø.
at virke for medlemmernes fælles interesser.
at yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem efter behov.
at virke for et samfund hvor der både er plads til individuel og kollektiv tryghed og faglighed.

 

§ 3: Medlemskab
Stk. 1
Som medlemmer optages alle, der er helt eller delvis beskæftiget eller er under uddannelse indenfor fag-foreningens faglige område og som samtidig er beskæftiget på en arbejdsplads indenfor fagforeningens geografiske område.
Stk. 2  
Medlemmer der forlader arbejdsmarkedet og fuldt ud overgår til en offentlig pension, kan fortsætte deres medlemskab. De er dog ikke valgbare og har ikke stemmeret.  
Stk. 3  
Medlemsrettighederne er gældende fra indmeldelsestidspunktet, bortset fra konfliktunderstøttelse. 


De nye love godkendt til generalforsamlingen 18. april 2023

Lagt på den 05.04.2017

Senest redigeret den 03.05.2023 af Inge-Marie Krøier