EU-afgørelse om sygdom og ferie

EU-domstolenes afgørelse om sygdom under ferie

EF-Domstolen har 10. september 2009 afsagt en dom hvori den fastslår, at arbejdstidsdirektivets regler om årlig ferie sikrer arbejdstagere en ret til at holde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt. Det kan ske, hvis de på grund af sygeorlov er afskåret fra at holde ferien.