Tommel ned og tommel op

Foto: Colourbox

Klagemulighed

Afgørelser om førtidspension og seniorførtidspension træffes af din bopælskommune.

Du kan inden 4 uger klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Hvis du vil klage, skal du sende din klage til din bopælskommune, som så skal genvurdere afgørelsen.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal kommunen videresende din klage til Ankestyrelsen. I forbindelse med behandlingen af din klage skal kommunen anvende et ankeskema. Det ankeskema kan du finde på Ankestyrelsens hjemmeside.