Ældre par smiler

Foto: Colourbox

Seniorførtidspension

1. januar 2014 trådte reglerne om seniorførtidspension i kraft. Seniorførtidspension er førtidspension til personer, som aktuelt har og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Opfylder du denne betingelse, kan du ansøge om seniorførtidspension fra 5 år før din folkepensionsalder.

Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, og du aktuelt har og har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, træffer kommunen afgørelse om, at din ansøgning om seniorførtidspension overgår til behandling efter reglerne om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Kommunen kan dog godt indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse.

Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger om hvorvidt du er omfattet af reglerne for seniorførtidspension. Det er i sidste ende din bopælskommune som træffer afgørelsen om, hvorvidt du er berettiget til seniorførtidspension.

Kommunen skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at kommunen har modtaget ansøgning om seniorførtidspension. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på 6 måneder, skal du have en redegørelse fra kommunen om, hvad årsagen er, og hvornår du kan forvente, at sagen bliver afgjort. En afgørelse om seniorførtidspension kan ankes til Ankestyrelsen.