Rundbordssamtale

Brug tillidsrepræsentanten – også ved en rundbordssamtale

Er du havnet i en vanskelig arbejdsmæssig situation kan en rundbordssamtale være vejen frem. En rundbordssamtale bør involvere de parter som aktivt kan finde en realistisk løsning - eksempelvis en sagsbehandler, lægen, lederen eller tillidsrepræsentanten mv. Således er der basis for et handlekraftigt møde, hvor fokus rettes mod fastholdelse og muligheder frem for begrænsninger.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Forberedelsen i samarbejde med din bisidder (tillidsrepræsentanten), vil belyse hvilke behov der er for at fastholde dig på arbejdsmarkedet.

FOA Nordjylland opfordrer dig altid til at kontakte din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Senest redigeret den 18.12.2018 af Inge-Marie Krøier