Vær opmærksom ved kritiske sygdomme

Du skal som FOA medlem være opmærksom på, at du har en forsikring der gælder ved specielt definerede kritiske sygdomme.
 
Der er to forskellige dækningsformer, begge to i PenSam. Ved den ene, tegnes forsikringen som led i en aftale med en arbejdsgiver som følge af overenskomsten (pensionsbidrag) - beløb kr. 100.000. Ved den anden, har FOA kollektivt tegnet forsikringen for alle øvrige under 65 år. Beløb kr. 100.000.
 
Dækningsberettigede diagnoser

 • Slagtilfælde (apopleksi)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme)
 • Planlagt bypassoperation i hjertets kranspulsårer
 • Akut blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)
 • Hjerteklapsygdom
 • Kritiske former for kræft
 • Livstruende nyresvigt
 • Planlagt større organtransplantation
 • Sklerose (dissemineret sklerose og ALS)
 • Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme
 • Arbejdsbetinget hiv og smitte med hiv ved blodtransfusion
 • Parkinsons sygdom
 • Kardiomyopati
 • Aortasygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 • Følger efter Borrelia-infektion (TBE)
 • Følger efter hjerne eller hjernehindebetændelse
 • Visse godartede svulster
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Alzheimers
 • Terminal
    

Ovennævnte er en kortfattet liste over de dækningsberettigede diagnoser. Du kan læse mere i PenSams forsikringsbetingelser som du kan få tilsendt ved at kontakte PenSam eller læse mere på PenSams hjemmeside. 

Du skal anmelde kritisk sygdom til PenSam og har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte FOA Nordjylland.