Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

Arbejdsgivers forpligtelse

Alle arbejdsgivere skal forsikre deres medarbejdere mod følger af en arbejdsskade. Arbejdsgiverne forsikrer deres medarbejdere ved at tegne en arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab.

Kommuner og staten kan i stedet vælge at være selvforsikrende. Det betyder, at kommunerne og staten selv virker som forsikringsselskab. Mange kommuner har dog tegnet forsikring i et forsikringsselskab.

Det er Arbejdsskadestyrelsen der bestemmer, om en skade eller en sygdom kan anerkendes efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Hvis skaden kan anerkendes, og der eventuelt skal udbetales erstatning, er det arbejdsgivers forsikring der udbetaler erstatningen.