Hvorfor anmelde en arbejdsskade?

Har du en skade, der passer i den ene eller anden kategori, opfordrer vi dig til at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller FOA Nordjylland.

Grupper inden for FOAs område er blandt de absolut hårdest ramte grupper, hvad angår arbejdsskader. Det er derfor vigtigt af forebyggende, principielle og politiske årsager at anmelde alle hændelser, der kan være en arbejdsskade.

Hvilke ydelser kan opnås efter arbejdsskadesikringsloven?
• Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler m.m.
• Godtgørelse for varigt mén - skal være på mindst 5 %
• Erstatning for tab af erhvervsevne - skal være mindst på 15 %
• Overgangsbeløb ved dødsfald
• Erstatning af tab af forsørger

Hvad er en arbejdsskade - de to arbejdsskadebegreber?

Ulykke og Erhvervssygdomme
I Arbejdsskadesikringslovens § 6, og § 7 som trådte i kraft den 1. januar 2004, er begreberne defineret således:

§ 6
"Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage".
Det vil sige, at begrebet ulykke efter den nye lov omfatter de tidligere anvendte begreber, som var: ulykker, kortvarig skadelig påvirkning og pludselig løfteskade.

§ 7
"Ved erhvervssygdomme forstås efter denne lov.
Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for.

Har du en skade, der passer i den ene eller anden kategori, opfordrer vi dig til at kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller FOA Nordjylland.