Barns sygdom

Barnets første og anden sygedag

Få overblik over, hvilke regler der gælder for barnets første sygedag.

Reglerne for barns første og anden sygedag er forskellige alt efter, om du er offentligt eller privat ansat

Barnets første sygedag - regler for offentligt ansatte

Bliver dit barn syg, kan du få hel eller delvis fri med løn på barnets første og anden sygedag, hvis:

  • Barnet er under 18 år
  • Barnet har ophold hos dig, og
  • Det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet, og
  • Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet

Barnets alder og hvilken sygdom, det har, spiller ind, når det skal vurderes, om du kan få fri.
Hensynet til barnet er afgørende for, om du kan være fraværende. Afgørende i alle tilfælde er, at der er et akut pasningsbehov.

Barnets første sygedag er den kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Hvis barnet bliver syg sent på døgnet og det som følge heraf ikke er muligt at finde anden pasningsmulighed, vil barnets første sygedag være den efterfølgende kalenderdag.

Barnets anden sygedag - regler for offentligt ansatte    

Barnets anden sygedag holdes i forlængelse af barnets første sygedag efter samme regler som gælder for barnets første sygedag. Barnets anden sygedag holdes på den efterfølgende kalenderdag efter barnets første sygedag.

Barnets første og anden sygedag - generelt
Muligheden for at få fri til at passe et sygt barn gælder begge forældre, også hvis de er skilt. Muligheden gælder også for papforældre og plejeforældre, hvis de bor sammen med barnet, og arbejdsgiveren ved dette.

Du kan kun få fri til at passe et sygt barn, hvis der ikke er andre, der kan passe det. Hvis far er kommet hjem fra natarbejde, kan du som udgangspunkt ikke få fri for at passe barnet, da der er en voksen hjemme. Det samme gælder, hvis mormor har mulighed for at komme og passe.

Senest redigeret den 14.09.2015 af imks024@foa.dk