Danske pengesedler og mønter
Danske pengesedler og mønter
Foto: Colourbox

Elevlønninger - hvad skyldes den store forskel?

I FOA Nordjylland ved vi, at det på alle måder kan virke uretfærdig at udføre de samme arbejdsopgaver og så konstatere, at aflønningen på ingen måde er ens.

Det er virkeligheden for elever som er regionalt ansat, og det kan vi kun beklage. I FOA arbejder vi fortsat for at skabe lige forhold for alle elever og assistenter. 

Den store forskel på de to områder, kommuner og regioner skyldes, at der var afsat ca. 500 mio. kr. i kommunerne til rekruttering og fastholdelse af særligt social- og sundhedsassistenter, herunder også sikre tilgang til området via elever, hvorfor en stor del af midlerne blev brugt til at sikre elevtilgang gennem en forøgelse af lønnen. I regionerne havde man en langt mindre pulje. En pulje der primært gik til sygeplejersker, som regionerne i højere grad efterspørger frem for social- og sundhedsassistenter. 

Regionerne prioriterer ikke elever
FOA har selvfølgelig prioriteret forhandling af løn til elever i regionerne. Det var FOAs ønske, at sikre lige forhold for henholdsvis elever og assistenter. Regionerne var bare af en anden opfattelse, de ønskede ikke at prioritere hverken elever eller assistenter, hvilket overenskomstresultatet også bærer præg af, både i forhold til elevlønninger og lønnen til assistenterne.

Tidligere var overenskomsterne stort set ens på lønniveauer, men efter strukturreformen i 2007, har der ikke været et ønske om parallelitet i lønudviklingen fra regionernes side, hvilket også afspejler sig i lønnen fra 2008 og fremover.

Lønforskellene skyldes en nedprioritering fra regionernes side. Det faglige udvalg og sektorbestyrelsen i FOA ønsker ens forhold på de to arbejdsgiverområder og ikke ulige forhold tvært i mod. Det arbejder vi fortsat for.

Der er, på trods af FOAs ønske og indsats for lige forhold, kommet en stor forskel både på elev- og assistentlønnen. Elever bliver nødt til at forholde sig til, at der er tale om to forskellige arbejdsgiverområder med forskellige lønninger, hvilket man må tage stilling til, når man søger ansættelse.