Klapstol på stranden

Foto: Colourbox

Inddragelse af planlagt fridøgn

Hvis en planlagt fridag inddrages med et kortere varsel end fire uger, skal der honoreres for minimum seks timers overarbejde.

Hvis det planlagte fridøgn inddrages med et varsel kortere end 14 døgn udløser dette det et varskotillæg - det tillæg er pt 571,83 kr.

Det planlagte fridøgn skal have en længde af 35 timer (32 timer, hvis du har indgået lokal aftale om nedsættelse af hviletiden fra 11 til 8 timer). Det vil sige, hvis du har en vagtplan som følgende:

 Mandag Tirsdag  onsdag 
 15.00 - 23.00  planlagt fridag  6.30-15.00

Så er fridøgnets længde på 31,5 timer og dermed for kort. Det skal udløse en honorering på seks timers overarbejde.

Den lange fridøgnsperiode er to på hinanden følgende planlagte fridage minimum 55 timer. Og her gælder samme regler som for enkeltstående fridage.


Eksempel: tjenstlig samtale koster i kompensation
En tjenstlig samtale på en fridag kan koste arbejdsgiveren kompensation. Tjenstlige samtaler på fridage finder heldigvis ikke sted særlig tit, men i FOA Aalborg har der for nylig været to konkrete tilfælde. To social- og sundhedsmedarbejdere blev indkaldt til tjenstlig samtale med henholdsvis én dag og én uges varsel. Medlemmerne ville gerne vide hvordan de skulle lønnes på denne dag, da det var en fridag.

Vil du vide mere om indkaldelse på en fridag kontakt da en af de faglige medarbejdere i FOA Aalborg.

Senest redigeret den 08.09.2015 af imks024@foa.dk