Forårets helligdage

Gælder KUN for social- og sundhedspersonale.

Ret til FO/SH
Med foråret følger 6 helligdage - nemlig skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi Himmelfartsdag og endelig 2. pinsedag. Således er der også ret til 6 FO/SH-dage!

Din vagtplan på disse ovennævnte dage er uafhængig af, hvilken vagt/frihed der måtte være planlagt på dagene. Du optjener ret til FO/SH-frihed for hver søgnehelligdag der falder.

Med henvisning til overenskomsten kan FO/SH-dage afvikles i mødeplansperioden hvori helligdagen falder og senest 3 måneder efter helligdagen. Vær opmærksom på om der er indgået en lokalaftale på din arbejdsplads.

FO/SH-dage kan ej ligge på en dag, hvor der planlægges afspadsering eller ferie, idet FO/SH skal have en længde af 35 timer. 

Afviklingen af FO/SH-frihed kan ske på såvel 0-dage, sygedage og under afviklingen af barsel, samt på arbejdsdage. FO/SH-dagen kan ikke placeres på en beskyttet fridag. Blot skal placeringerne af FO/SH-afviklingen kendes mindst 4 uger førend afviklingen jævnfør gældende overenskomst.

Nedskrivningen af FO-timer beregnes således:
Ugentligt timetal delt med 5 arbejdsdage=antal timer til nedskrivning.

Har du spørgsmål, så kontakt din tillidsrepræsentant.