Søgnehelligdage

Gælder KUN for social- og sundhedspersonale.

FO - Frihed i henhold til Overenskomst=SH-frihed - Søgnehelligdagsfrihed. Ja - kært barn har mange navne.


I et kalenderår er der 10 søgnehelligdage:

  • Skærtorsdag
  • Langfredag
  • 2. påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • Store Bededag
  • 2. pinsedag
  • Juleaften (24/12 gælder reglerne for søgnehelligdage først fra dagvagtens begyndelse - der optjenes altså IKKE ret til nedskrivning for nattevagter.)
  • Juledag
  • 2. juledag
  • 1. nytårsdag

Forårets helligdage ligger på de samme ugedage år efter år, mens jule- og nytårsdage kan falde på alle ugens dage. Her bemærkes at søgnehelligdage der falder på søndage ikke udløser FO-frihed, men almindelig honorering for søndage.

Hvis du er på arbejde på en søgnehelligdag honoreres med 50 % af timelønnen, der som udgangspunkt tilskrives afspadseringsregnskabet.

Nedskrivning i timer
Ugentlige timetal divideret med 5 arbejdsdage=antal timer til nedskrivning

Altså ligegyldigt om helligdagen er en arbejdsdag, planlagt fridag, afspadseringsdag, stregdag/0-dag, sygedag eller under barsel, så optjenes der timer til nedskrivning.

Nedskrivningen skal i henhold til overenskomsten ske i det vagtrul, hvori helligdagen falder og senest 3 måneder efter helligdagen.

Når der afvikles en FO dag skal du være opmærksom på, at der ikke udbetales aften-, nat-, lørdags- eller søndagstillæg, men kun timeløn for dagen.

Det tekniske
Nedskrivningen for FO/SH foregår ved at de timer man godtgøres for denne dag fratrækkes det normtimetal man er ansat på. Altså hvis man er ansat 37 timer ugentligt og har en normperiode på 4 uger vil timetallet være 148,0 timer (37,0 timer x 4 uger=148 t.). Hvis man så har en periode med 2 søgnehelligdage vil nedskrivningen være 2x7,4 timer=14,8 timer. Det antal timer der så er tilbage til at vagtplanlægge den 4 ugers periode med er 148,0 timer - 14,8 timer=133,2 timer. Derfor kan det forekomme at der står FO/SH ud for en 0/stregdag fordi timerne allerede er nedskrevet.

Hvornår optjenes der FO/SH frihed
FO/SH optjenes som sagt for hver helligdag i kalenderåret - (undtaget de der falder på søndage) - uanset hvad dagen kaldes på vagtplanen omtalte dag. Det medfører også at nedskrivningen/afviklingen af de optjente timer kan ske på andet end arbejdsdage, dog ikke på planlagte fridage. Nedskrivningen sker også på 0-dage, sygedage og under barsel, så længe det er planlagt efter arbejdstidsreglen der omhandler at den ansatte skal kende sin vagtplan 4 uger frem.

Du skal være opmærksom på, at en FO dag er beskyttet – det vil sige at den skal have en længde af minimum 35,0 timer - eksempel på længden herunder:

Mandag
15-23

Tirsdag
FO

Onsdag
10-18

Hvis en FO dag inddrages således at den bliver for kort eksempelvis ved overarbejde og som i eksemplet herunder medfører at FO dagen nu kun er 34,5 time, så skal det honoreres med 6,0 timer overarbejde:

Mandag:
15-23 + Overarbejde = 15-23.30

Tirsdag:
FO

Onsdag:
10-18

Hvis du kaldes på arbejde på en FO dag kan den ikke flyttes, og det udløser at det antal timer du er på arbejde skal udbetales som overarbejde. FO timerne nedskrives stadig og det udløser ikke ret til en erstatningsFO-dag.