Arbejdstid og ferie

FOA Nordjylland giver dig konkrete løfter om den hjælp, vi gerne vil give dig, når du har brug for det. Det er helt afgørende for os, at du som medlem kan mærke, at du får noget for dit kontingent. Derfor har FOA Nordjylland har en række tilbud til dig.

FOAs faglige medarbejdere og FOAs tillidsrepræsentanter kan blandt andet hjælpe og rådgive dig, hvis du bliver bortvist, fyret eller får en advarsel. Gælder det ferie, søgnehelligdage eller betaling for særlige dage kan FOA også hjælpe dig. I første omgang opfordrer vi dig til at bruge de dygtige tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Din tillidsrepræsentant hjælper f.eks. med lønforhold, med at forstå overenskomsten og med at indgå og forstå særlige aftaler på arbejdspladsen. Din arbejdsmiljørepræsentant hjælper med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

 

Senest redigeret den 30.01.2020 af imks024@foa.dk