Nedgang i timetal

Vigtigt at vide hvis du er varslet ned i tid eller ønsker nedgang i timetal.

Der kan være flere årsager til at en ansat går ned i timetal. Det kan være efter eget ønske, fordi det passer med privatlivet, men det kan også være ufrivilligt, idet arbejdsgiveren varsler nedgang i timetal.

Hvem varsler? 
Hvis det er efter eget ønske den ansatte går ned i tid, så aftales det mellem den ansatte og arbejdsgiveren og kræver ikke noget særligt varsel.
Hvis den ansatte varsles nedgang i timetal fra arbejdsgiveren, så er der tale om en væsentlig vilkårsændring. Det betyder, at arbejdsgiveren med den ansattes individuelle opsigelsesvarsel kan opsige stillingen på det nuværende antal timer og tilbyde genansættelse på et lavere timetal.

 
Lønnedgang
Ved nedgang i timetal vil der naturligvis være lønnedgang, svarende til det antal timer den ansatte reduceres med, og derved også en mindre indbetaling til PenSam. Antallet af timer kan også få betydning for, hvilken dagpengesats den ansatte har ret til via a-kassen. Ved tvivl henvises til din lokale a-kasse for rådgivning.
Desuden er det vigtigt at nævne, at ret til ferie med løn fortsat er 5 uger plus den 6. ferieuge, såfremt den ansatte har optjent ret til denne.

Et eksempel
En ansat på 37,0 timer ugentligt optjener 185,0 ferietimer + 37,0 feriefritimer, hvilket er lig med 5 ferieuger + den 6. ferieuge med løn.
Denne ansatte går nu ned i tid til 30,0 timer ugentligt. Dette medfører ret til ferie med løn i 150,0 ferietimer + 30,0 feriefridagstimer, hvilket er lig med 5 ugers ferie med løn + 6. ferieuge.
Det er altså retten til 5 ferieuger + den 6. ferieuge med løn der bevares.

Kontakt din tillidsrepræsentant
Er du i tvivl, og behøver afklaring af spørgsmål til ovenstående, så henvend dig til din lokale tillidsrepræsentant.