Advarsel, opsigelse og bortvisning

En bisidder er vigtig

Hvis din ledelse har besluttet sig for at indkalde dig til tjenestelig samtale for at tildele dig - enten en advarsel, opsigelse eller at bortvise dig - skal du være opmærksom på følgende:

Henvend dig til din tillidsrepræsentant før du går til samtale med din arbejdsgiver, således kan TR blive din bisidder.

 • Du har ret til at få oplyst dagsordenen for mødets indhold
 • Bed altid om at få et referat fra mødet
 • I referatet skal der stå hvad der er drøftet og besluttet under mødet. Altså var der er enighed om eller uenighed om
 • Gennemgå referatet sammen med din tillidsrepræsentant i et enerum
 • Er der uenighed, så skal det fremgå under dine bemærkninger
 • Arbejdsgiver kan ikke nægte, at dine synspunkter skrives til referat. 
 • Det er vigtigt, at du ikke skriver under på mødereferatet før dine bemærkninger er tilføjet

Det er også vigtigt, at du ved tvivlsspørgsmål eller usikkerhed hurtigst mulig kontakter FOA Nordjylland

 • Skulle der under mødet opstå usikkerhed eller tvivlsspørgsmål, så bed om en pause, så der er mulighed for at drøfte det med bisidderen eller til et evt. opkald til FOA.
 • Når du er medlem af FOA kan du altid hente råd og vejledning hos de faglige medarbejdere

Såfremt den tjenestelige samtale ender med en

 • påtænkt advarsel
 • påtænkt opsigelse
 • påtænkt bortvisning

skal du hurtigst muligt kontakte FOA, som vil hjælpe med sagen.