Kan du tage en vagt i aften?
Notér ændringer i din kalender eller med et foto af planen før og efter ændringer af vagtplanen.

Husk at dokumentere ændringer i din vagtplan!

Hvis du vil sikre dig den korrekte betaling for ændringer i vagtplanen, er det vigtigt, at du kan dokumentere ændringerne samt hvornår de er sket.

Husk at dokumentere ændringer i din vagtplan!

Hvis du vil sikre dig den korrekte betaling for ændringer i vagtplanen, er det vigtigt, at du kan dokumentere ændringerne samt hvornår de er sket.

  • Der kan fx være tale om overarbejde, merarbejde, inddraget fridøgn eller omlagt tjeneste

Hvad skal jeg huske?
FOA Nordjylland opfordrer alle til at fotografere eller kopiere deres vagtplaner både før og efter ændringer. Det er ligeledes en god idé, at man efter endt vagt noterer arbejdstiden i sin egen kalender samt noterer eventuelle ændringer i forhold til den oprindelig vagtplan – herunder hvornår (dato og klokkeslæt) du er orienteret om ændringen samt af hvem.

Ændringer skal også noteres i vagtplanen. Vær opmærksom på at det sker.

Tjek altid for eventuelle fejl
Jo hurtigere en fejl opdages, jo lettere er den at få rettet. Derfor er det vigtigt, at man løbende sammenligner dokumentationen med arbejdstidsopgørelsen, som er grundlaget for lønsedlen og lønnen.

Hvis man opdager fejl, er det vigtigt at rette henvendelse til arbejdsgiveren, så fejlen kan rettes.

Din pligt til at dokumentere fejl
FOA Nordjylland har haft sager, hvor dokumentationen ikke har været eksisterende og fx ekstra vagter ikke har været ført i vagtplanen. Når det omhandler en dato, som måske er to år tilbage, kan det være svært at huske, hvad der er foregået og i øvrigt kan leder eller vagtplanlægger være skiftet ud i mellemtiden.

FOA Nordjylland har mange sager inden for især social- og sundhedsområdet, hvor aflønningen ikke har været korrekt, men desværre kan ikke alle sager bevises, så derfor er dokumentation afgørende, hvis du vil sikre dig den korrekte løn.